Toimenpideilmoitus

Jo olemassa olevaan asuntoon tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen, enintään 40 m²:n suuruisen lämmittämättömän muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen tai moottoriajoneuvosuojan rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella sovelletaan ilmoitusmenettelyä lupamenettelyn sijaan.

Ilmoitusmenettelyä sovelletaan myös jo olemassa olevaan asuntoon kuuluvan tarpeellisen enintään 12 m²:n suuruisen muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen asemakaava-alueella silloin, kun talousrakennuksen sijainti on osoitettu asemakaavassa.

Ilmoitusmenettelyä sovelletaan myös eräisiin muihin toimenpiteisiin. Kunkin kunnan rakennusjärjestyksessä on esitetty ilmoituksenvaraiset toimenpiteet.

Sivun alkuun