Toi­men­pi­deil­moi­tus

Il­moi­tus­me­net­te­lyä sovelletaan joissakin vähäisissä ra­ken­nus­hank­keis­sa. Il­moi­tuk­sen­va­rai­sis­ta toi­men­pi­teis­tä kerrotaan kunnan ra­ken­nus­jär­jes­tyk­ses­sä.

Toi­men­pi­deil­moi­tus

Jo olemassa olevaan asuntoon tai maatalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen, enintään 40 m²:n suuruisen lämmittämättömän muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen tai moottoriajoneuvosuojan rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella sovelletaan ilmoitusmenettelyä lupamenettelyn sijaan.

Ilmoitusmenettelyä sovelletaan myös jo olemassa olevaan asuntoon kuuluvan tarpeellisen enintään 12 m²:n suuruisen muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen asemakaava-alueella silloin, kun talousrakennuksen sijainti on osoitettu asemakaavassa.

Ilmoitusmenettelyä sovelletaan myös eräisiin muihin toimenpiteisiin. Kunkin kunnan rakennusjärjestyksessä on esitetty ilmoituksenvaraiset toimenpiteet.