Kulutus-Web

Kulutus-Web

Kulutus-Webissä kuluttajat pääsevät syöttämään kulutuslukemansa Tornion Vesi Oy:n järjestelmään. Lomakkeelle tarvitaan vesilaskusta kulutuspisteen numero ja mittarin numero, Tiedot löydät laskun selitesarakkeesta. Lomakkeen kautta kuluttaja voi myös lähettää palautetta vesi- ja viemärilaitokselle.

Kulutus-Web