Historiaa

Tornion kaupungin vesilaitostoiminta sai alkunsa vuonna 1926, kun ensimmäinen pumppaamo ja painehiekkasuodatin rakennettiin nykyisen Suensaaren pintavedenottamon eteläpuolelle. Samanaikaisesti rakennettiin ensimmäinen vesijohtoyhteys torikentälle ja vesitorni vesitorninmäelle. Kuvassa ovat vierekkäin nykyisinkin toiminnassa oleva 1962 valmistunut 770 m3 ylävesisäiliö (mustavalkoisessa kuvassa vasemmalla) sekä vuonna 1926 rakennettu vanha säiliö, joka purettiin myöhemmin.

Vedenottamon käytyä liian pieneksi rakennettiin vuonna 1955 Suensaaren vedenpuhdistamo, jota laajennettiin vuonna 1968. Kuntaliitos vuonna 1973 toi mukanaan laajat Alatornion ja Karungin kunnan alueet, joiden vedenhankinta perustui pääosin Kivirannan pintavedenottamon ja Nivavaaran pohjavedenottamon tuottoon. Pintaveden käytöstä luovuttiin pääosin vuonna 1997 jonka jälkeen suurin osa vedestä on Meri-Lapin Vesi Oy:ltä ostettua pohjavettä.

Keskeisen kaupunkialueen jätevedet laskettiin puhdistamattomina Tornionjokeen vuoteen 1972 saakka, jolloin valmistui Haaparannalle Tornion ja Haaparannan yhteinen jätevedenpuhdistamo.

Tornion kaupunginhallitus päätti 25.10.2004 yhtiöittää kaupungin liikelaitoksena toimineen vesihuoltolaitoksen omaksi yhtiöksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.12.2004 vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen. Tornion Vesi Oy aloitti toimintansa 1.1.2005.

Sivun alkuun