Vieraslajit

Haitalliset vie­ras­kas­vi­la­jit – Tunnista, ilmoita ja torju!

”Ethän päästä haitallisia vieraslajeja leviämään ympäristöön”

Vieraslajeilla tarkoitetaan lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasta tai tarkoituksella. Haitalliset vieraskasvit ovat Suomen luontoon kuulumattomia lajeja, jotka aiheuttavat huomattavaa haittaa valtaamalla elintilaa tehokkaasti. Ekologisesti: uhka luonnon monimuotoisuudelle ja kotoperäisille lajeille. Taloudellisesti: tappioita maa- ja metsätaloudelle, torjuntakulut, kiinteistöjen arvot laskee. Terveydellistä ja sosiaalista haittaa: sairastavuutta, virkistys- ja maisema-arvojen heikentyminen.

   
Komea lupiini                       Kurtturuusu

 
Jättipalsami                          Jättiputki (kuva: Jouko Rikkinen, CC-BY-NC)

Torju ajoissa haitalliset vieraskasvit!

”Torju kasvi ennen siementen muodostumista”

  • Kitkentä juurineen maasta
  • Kasviston peittäminen mustalla muovilla/kankaalla 2-3 vuodeksi
  • Nään­nyt­tä­mi­nen/niittäminen kasvin vihreät osat leikataan aina tyveä myöten pois useamman vuoden ajan
  • Järjestä kit­ken­tä­tal­koot ky­läyh­dis­tyk­se­si kanssa, apua talkoiden jär­jes­tä­mi­seen hankkeelta!
  • Tor­jun­ta­tu­lok­sen var­mis­ta­mi­sek­si yhden kasvukauden aikana täytyy yleensä suorittaa useampi tor­jun­ta­ker­ta (2-3) kertaa. SEURANTA torjunnan jälkeen – Yksi tärkeimpiä vaiheita!
  • Siemenet säilyvät maaperässä vuosia, joten tarkkaile aluetta ja toista torjunta tar­vit­taes­sa!

Haitalliset vieraskasvit leviävät helposti mm. puutarhajätteen mukana, maa-aineksen oston/siirron myötä, ostoheinässä, kengänpohjien, auton renkaiden ja matkailijoiden mukana ja nettikaupan välityksellä.

Käsittele puutarhajäte huolella

Ethän kuljeta puutarha- tai vieraskasvijätettä lähimetsään tai muuhun ympäristöön!

  • Monet jäteyhtiöt suo­sit­te­le­vat vie­ras­kas­vi­jät­teen sä­kit­tä­mis­tä ja polttamista
  • Jätteen voi kuivattaa avoimella paikalla tai mädättää säkissä ensin, jolloin tilavuus pienenee.
  • Hai­tal­lis­ten kasvien kasvinosat on pakattava tiiiviisti muo­vi­säk­kei­hin ja laitettava poltettavan jätteen astiaan tai tuotava ekoasemalle tai Jätekeskus Jäkälään. Lisätietoa jätteiden toi­mit­ta­mi­ses­ta ekoasemille tai Jäkälään saa Jäkälän tie­dot­ta­jal­ta, 0400 777 401.

Lainsäädäntö
Kansallisen vieraslajilain avulla ohjataan haitallisten vieraslajien torjuntaa. Vieraslajien torjunnasta on vastuussa kiinteistön maanomistaja/kunnossapitäjä. Kansallisen vieraslajilain mukaan maanomistaja on velvollinen huolehtimaan, ettei vieraslajit pääse leviämään ympäristöön.

Hyödyllistä lisätietoa vieraslajien torjunnasta saa kansalliselta Vieraslajiportaali -sivustolta osoitteesta www.vieraslajit.fi. Sivustolla voit myös käydä helposti katsomassa kirjattuja havaintoja sekä ilmoittaa itse tekemäsi vieraslajihavainnot. Kaikki esiintymät on erittäin tärkeää kirjata vierasljit.fi -sivustolle, jotta tieto haitallisten vieraslajien leviämisestä pysyy ajan tasalla.

Esitteitä vieraslajien torjunnasta on sähköisessä muodossa oikealla. Tarvittaessa niitä on saatavilla tulostettuna myös ympäristönsuojelun toimistosta.

Mikäli herää kysymyksiä ja tarvitset lisätietoa, voit saada neuvoa puistomestari Henna Lauhikarilta, 040 621 3338,  ympäristötarkastaja Minna Karhuselta, 050 566 4195 tai ympäristötarkastaja Anu Rautialalta, 040 770 3239. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tornio.fi.

Tämän sivuston materiaali on koottu yhteistyössä Lapin Maa- ja kotitalousnaiset ry:n kanssa, Lapin vieraskasvit tunnetuksi ja haltuun -hankkeen toimesta. Myös Lapin Maa- ja kotitalousnaisilta saa lisätietoa ja neuvontaa vieraslajiasioiden parissa. Essi Vakkuri, hankevastaava p. 050 514 6151 essi.vakkuri@maajakotitalousnaiset.fi