Terveydensuojelu

Terveydensuojelun tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa elinympäristöstä terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä.

Terveydensuojeluvalvontaa ovat esimerkiksi talous- ja uimavesien valvonta, asumisterveysasiat sekä yleisten tilojen terveydellisten olojen valvonta. Terveydensuojelu perustuu terveydensuojelulakiin (763/94). Lainsäädäntö edellyttää kirjallisen ilmoituksen tekemistä ennen toiminnan aloittamista, mikäli kyseessä on terveydensuojelulain 13 §:n mukainen toiminta. Myös toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ja toiminnan olennaisesta muuttamisesta on ilmoitettava terveystarkastajalle.

Ilmoitusvelvollisuus

Toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle seuraavista toiminnoista

1) majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitetun majoitusliikkeen käyttöönotosta
2) yleisölle avoimen kuntosalin ja muun liikuntatilan, saunan, kylpylän, uimahallin, uimalan ja uimarannan käyttöönotosta
3) päiväkodin ja kerhon sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antavan oppilaitoksen ja opetuksen järjestämispaikan käyttöönotosta
4) jatkuvaa hoitoa antavan sosiaalihuollon toimintayksikön sekä muun vastaanottokeskuksen käyttöönotosta
5) solariumliikkeen, tatuointiliikkeen ja kauneushoitolan sekä muun huoneiston, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä, käyttöönotosta
6) sellaisen muun huoneiston tai laitoksen käyttöönotosta tai sellaisen toiminnan aloittamisesta, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa

Ks. Terveydensuojeluasetus 1280/1994 2 luku 4 § ja STM:n asetus eräistä terveydensuojelulaissa tarkoitetuista huoneistoista tai laitoksista sekä ilmoituksesta liikkuvasta ajoneuvosta tai laitteesta 167/2003.

Sivun alkuun