Terveydensuojelu

Terveydensuojelun tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa elinympäristöstä terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä.

Terveydensuojeluvalvontaa ovat esimerkiksi talous- ja uimavesien valvonta, asumisterveysasiat sekä yleisten tilojen terveydellisten olojen valvonta. Terveydensuojelu perustuu terveydensuojelulakiin (763/94). Lainsäädäntö edellyttää kirjallisen ilmoituksen tekemistä ennen toiminnan aloittamista, mikäli kyseessä on terveydensuojelulain 13 §:n mukainen toiminta. Myös toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ja toiminnan olennaisesta muuttamisesta on ilmoitettava terveystarkastajalle.

Ilmoitusvelvollisuus

Toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista ilmoitus ensisijaisesti ilppa.fi-palvelun kautta kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia toimintoja:

1) Majoitustoimintaan tarkoitettu tila

2) Yleisölle avoin kuntosali, liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli, maauimala ja uimaranta.

3) Päiväkoti ja lasten ja nuorten kokoontumiseen liittyvän toiminnan järjestämispaikka sekä esi- ja perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukiokoulutusta, korkeakoulutusta, taiteen perusopetusta tai vapaata sivistystyötä järjestävä oppilaitos tai sen opetuksen järjestämispaikka

4) jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö

5) solariumpalvelu, ihoa rikkova toiminta ja erityistä hygieniaa edellyttävä kauneushoitola

6) sellaisen muun huoneiston tai laitoksen käyttöönotosta tai sellaisen toiminnan aloittamisesta, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa

Ks. Valviran soveltamisohje Tsl 13 §:n ilmoitusvelvollisuudesta:

Terveydensuojeluasetus 1280/1994 2 luku 4 § ja STM:n asetus eräistä terveydensuojelulaissa tarkoitetuista huoneistoista tai laitoksista sekä ilmoituksesta liikkuvasta ajoneuvosta tai laitteesta 167/2003.

Sivun alkuun