| Markkula Hannu

Pysäköinninvalvonta Torniossa – miksi ja miten?

Pysäköinninvalvonta Torniossa – miksi ja miten?

Puhelin pärähtää soimaan maanantaiaamuna. Ehdin juuri ja juuri vastaamaan, kun korviini kajahtaa kiukkuinen vuodatus höystettynä muutamilla voimasanoilla. Kuuntelen asiakkaan purkauksen rauhassa ja kerron, että pysäköinnintarkastaja on toiminut lain ja ohjeiden mukaisesti ja että tarvittaessa asiasta voi jättää kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Kuvatun kaltaisia yhteydenottoja puhelimitse tai kasvotusten tulee tasaiseen tahtiin viikoittain; yleensä asiassa päästään keskustelun jälkeen yhteisymmärrykseen. Asiakas purkaa luonnollisesti kiukkunsa sakkolapusta löytyvästä puhelinnumerosta vastaavaan henkilöön. Monta kertaa keskustelun päätteeksi asiakas leppyy ja voimme yhdessä todeta, että tehtyä ei saa tekemättömäksi. Pysäköinninvalvontaa sääntelee laki pysäköinninvalvonnasta ja asiat tarkastellaan tapauskohtaisesti punniten, onko mahdollista ns. tulla asiakasta vastaan eli antaa huomautus tai jättää seuraamus kokonaan määräämättä. Pysäköinnintarkastaja huomioi myös asiakkaan näkemyksen seuraamusta määrätessään, mikäli asiakas sattuu tuolloin tapahtumapaikalle. Lähtökohtana on toki asiakkaiden yhdenvertaisuus ja sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen.

Pysäköinninvalvonnan historia Torniossa juontaa vuoteen 2008 ja Rajalla-kauppakeskuksen avaamiseen Länsirannalle. Rakentamisaikana laadittiin selvitystyö, jossa tutkittiin Tornion keskustan silloista pysäköintitilannetta, sen tarjontaa, kysyntää ja käyttöastetta sekä kauppakeskuksen avaamisen vaikutuksia pysäköintiin. Raportin lopputulemana kauppakeskuksen läheiset pysäköintialueet määrättiin maksullisiksi, lisäksi käyttöön otettiin tunnin ja kahden tunnin aikarajoitteisuus erikseen määrätyillä katuosuuksilla.

Sittemmin maksullisesta pysäköinnistä luovuttiin, koska kauppakeskuksen pysäköintihallissa sai tuolloin pysäköidä maksutta kahden tunnin ajan ja yhdenvertaisuuden vuoksi katsottiin, ettei ole perusteltua periä maksua pysäköinnistä maan päälläkään. Aikarajoitteisia katuosuuksia on aikojen saatossa määritelty uudelleen, samoin kuin asetettu tarpeellisia lisämääritteitä pysäköintiin. Esimerkiksi kauppakeskuksen edessä pysäköinti on nykyisin sallittu vain linja-autoille.

Kaikkien näiden pysäköintiä koskevien säännösten tarkoituksena on taata liikenteen sujuvuus ja pysäköintipaikkojen riittävä kierto. Ilman rajoituksia asiakkaiden asiointi hankaloituisi, koska pysäköintipaikkoja ei olisi saatavilla kohtuullisella etäisyydellä asioinnin kohteesta.

Pysäköinninvalvonta Torniossa toimii Lapin lääninhallituksen vuonna 2008 myöntämän luvan perusteella. Pysäköinninvalvonnan toiminta-alueena on Suensaaren kaupunginosa, eli ns. maan puolella kaupungilla ei ole asiassa toimivaltaa. Niinpä siellä tapahtuvien pysäköintirikkomusten osalta toimivalta on ainoastaan poliisilla, joka muiden tehtäviensä ohella hoitaa myös pysäköinninvalvontaa.

Pysäköinninvalvonnan toteuttaa käytännössä yksi pysäköinnintarkastaja sekä allekirjoittanut pysäköinninvalvojana. Lisäksi talouspalveluissa hoidetaan maksuliikenteeseen ja perintään kuuluvia tehtäviä. Pysäköintivirhemaksun suuruus oli pysäköinninvalvonnan alettua 30 euroa ja sitä on sittemmin kerran korotettu nykyiseen 40 euroon. Pysäköintivirhemaksuilla kertyneillä tuloilla katetaan pysäköinninvalvonnasta aiheutuvat kustannukset. Pysäköintivirhemaksujen määrä vaihtelee hieman vuosittain, vuonna 2021 määrättiin 2 178 pysäköintivirhemaksua.

Pysäköinninvalvonta toimii kaikkien kaupunkilaisten yhteisen edun hyväksi, taaten omalta osaltaan sujuvaa ja turvallista liikennöintiä. Pysäköintivirhemaksulta välttyy, kun muistaa laittaa pysäköintikiekon näkyville, noudattaa säädettyä aikarajoitusta eikä pysäköi liikennemerkillä kielletylle paikalle.

Sivun alkuun