Taideaineet

Opetusta annetaan muun muassa kuvataiteessa, valokuvauksessa, teatteritaiteessa, sanataiteessa, tanssitaiteessa (lastentanssi ja baletti) ja musiikissa (teoria-, soitin- ja lauluopetus).

Tavoitteena on antaa eri taiteenalojen opetusta kaikille ikäryhmille. Opetusta syvennetään taiteidenvälisten yhteistyöprojektien ja tapahtumien avulla.

Taiteen opiskelun tarkoituksena on avata oppijoille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä.

Taiteen opiskelu kehittää myös ajattelemisen taitoja ja luovuutta elämän eri alueilla.

Sivun alkuun