Kon­ser­ni­jaos­to

Kon­ser­ni­jaos­ton tehtävänä on vastata kau­pun­ki­kon­ser­nin ohjauksen ja kon­ser­ni­val­von­nan ke­hit­tä­mi­ses­tä ja omis­ta­jaoh­jauk­ses­ta.

Kon­ser­ni­jaos­to

Konsernijaoston tehtävänä on vastata kaupunkikonsernin ohjauksen ja konsernivalvonnan kehittämisestä ja omistajaohjauksesta. Konsernijaosto noudattaa valtuuston hyväksymiä konserniohjeita ja omistajapolitiikkaa.

Kon­ser­ni­jaos­ton tehtävät

Konsernijaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle, nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet, antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa, vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista, nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin ja tekee tarvittaessa vaatimuksen ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaan koollekutsumiseksi.

Konsernijaosto valmistelee kaupunginhallitukselle konserniohjeessa määritellyt asiat.

Kaupunginjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa hänen ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

Konsernijaoston asiat esittelee talousjohtaja.

Kon­ser­ni­jaos­ton kokoonpano 2021–2025

JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Aho Kirsti (Kesk.)Juntura Sari (Kesk.)
Kaarlela Antti (Kok.)
varapuheenjohtaja
Ilmari Antinjuntti (Kok.)
Pukero Päivi (Kesk.)Husa Marja-Liisa (Kesk.)
Sainmaa Jari (PS)Törmä Markus (PS)
Säily Ismo (Kesk.)
puheenjohtaja
Välimaa Risto (Kesk.)