Konsernijaosto

Konsernijaoston tehtävänä on vastata kaupunkikonsernin ohjauksen ja konsernivalvonnan kehittämisestä ja omistajaohjauksesta. Konsernijaosto noudattaa valtuuston hyväksymiä konserniohjeita ja omistajapolitiikkaa.

Konsernijaoston tehtävät

Konsernijaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle, nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet, antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa, vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista, nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin ja tekee tarvittaessa vaatimuksen ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaan koollekutsumiseksi.

Konsernijaosto valmistelee kaupunginhallitukselle konserniohjeessa määritellyt asiat.

Kaupunginjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa hänen ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

Konsernijaoston asiat esittelee talousjohtaja.

Konsernijaoston kokoonpano

Varapuheenjohtaja
Merja Aalto (VAS)
045 130 7781
varajäsen Sauli Hyöppinen
Kirsti Aho (KESK)
040 910 6708
varajäsen Hannu Alatalo
Antti Kaarlela (KOK) varajäsen Raija Lummi
Jarmo Kari (KESK, sit.)
040 869 8224
varajäsen Markku Sadinmaa
Puheenjohtaja
Outi Keinänen (KESK)
040 033 2061
varajäsen Sari Juntura

 

Sivun alkuun