Konsernijaosto

Konsernijaoston tehtävänä on vastata kaupunkikonsernin ohjauksen ja konsernivalvonnan kehittämisestä ja omistajaohjauksesta. Konsernijaosto noudattaa valtuuston hyväksymiä konserniohjeita ja omistajapolitiikkaa.

Konsernijaoston tehtävät

Konsernijaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle, nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet, antaa kaupungin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa, vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista, nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin ja tekee tarvittaessa vaatimuksen ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaan koollekutsumiseksi.

Konsernijaosto valmistelee kaupunginhallitukselle konserniohjeessa määritellyt asiat.

Kaupunginjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa hänen ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan.

Konsernijaoston asiat esittelee talousjohtaja.

Konsernijaoston kokoonpano 2021–2025

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Aho Kirsti (Kesk.) Juntura Sari (Kesk.)
Kaarlela Antti (Kok.)
varapuheenjohtaja
Ilmari Antinjuntti (Kok.)
Pukero Päivi (Kesk.) Husa Marja-Liisa (Kesk.)
Sainmaa Jari (PS) Törmä Markus (PS)
Säily Ismo (Kesk.)
puheenjohtaja
Välimaa Risto (Kesk.)
Sivun alkuun