Perheystävällinen hybridityön Lappi

Hankkeessa edistämme Lappilaisten organisaatioiden kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä vahvistamme houkuttelevuutta kehittämällä työhyvinvointia ja työssäjaksamista korostavia työnorganisointimalleja.

Etusivu » KAUPUNKI JA HALLINTO » Talous ja strategia » Projektit ja hankkeet » Perheystävällinen hybridityön Lappi

Perheystävällinen hybridityön Lappi

Lapin yliopiston toteuttamassa Perheystävällinen hybridityön Lappi-hankkeessa edistämme Lappilaisten organisaatioiden kilpailukykyä ja tuottavuutta. Vahvistamme houkuttelevuutta kehittämällä työhyvinvointia ja työssäjaksamista korostavia työnorganisointimalleja.

Keskeisenä tavoitteena on saada Lapin kuntiin ajantasaiset etätyösopimukset, etätyökäytänteet ja auttaa etätyökulttuurin muodostamisessa työhyvinvointia painottaen. Tavoitteeseen pääsemiseksi hankkeessa kehitetään muun muassa johtamista, toteutetaan yrityksille suunnattu Hybridityö – joustotyötä ja työhyvinvointia -koulutuskokonaisuus sekä tuotetaan Hybridityön käsikirja laajempaan käyttöön. Kuntien vetovoimaa perheystävällisenä asuin- ja työympäristönä edistetään kuntakohtaisella viestinnällä.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja se toteutetaan yhteistyössä Kittilän, Pellon, Posion, Sodankylän, Tornion ja Utsjoen kuntien kanssa 1.3.2021-30.6.2023 välisenä aikana.

Lisätietoja hankkeesta

Sivun valokuva: Lapin materiaalipankki, Alexander Kuznetsov.