Tornionlaakson kesäsiika

Toteutusaika: 12.1.2015–30.11.2018
Kustannusarvio: kulttuuriperintö 850 716 euroa, luonto- ja ympäristö 435 658 euroa

Tornionlaakson kesäsiika on jokivartisten yhteistyöponnistus kulttuuriperinnön ja kesäsiian tutkimuksen osalta. Jokivarressa toteutetaan samanaikaisesti kaksi hanketta, teemoilla ”kulttuuriperintö” ja ”luontoympäristö”. Uhanalaisen vaellussiian eli kesäsiian nousu on viimeisten vuosikymmenten aikana muuttunut myöhäisemmäksi. Kokokin on pienentynyt. Tutkimuksella etsitään vastauksia jokivartisia askarruttaviin kysymyksiin. Kulttuurihankkeella taas halutaan ylläpitää ja tuoda esille perinteitä.

Yhteistyössä ovat mukana muun muassa alueen kalastuskunnat ja kyläyhdistykset, kunnat, yrittäjiä, oppilaitoksia sekä kalantutkimuslaitokset.

Vanhat tarinat ja tiedot eivät saa mennä hukkaan. Haastattelemme, dokumentoimme ja keräämme perinnekalastuksiin liittyvää tietoa rajan molemmin puolin. Näistä tehdään kiinnostavia ja helposti lähestyttäviä tietopaketteja, kuten lyhytvideoita. Tietoa hyödynnetään esimerkiksi uudentyyppisissä matkailuopasteissa. Innostamme muutenkin ihmisiä, erityisesti nuoria ja koululaisia, jokivarren kyliä elävöittävään toimintaan. Vaellussiian tutkimuksessa hyödynnetään modernia teknologiaa ja tuotetaan tietoa siian tulevaisuuden turvaamiseksi.

Tärkeänä päämääränä on turvata perinnekalastusten ja niihin liittyvien käsityö- ja ruokakulttuurien säilyminen myös tulevaisuudessa. Koska joella kalastus ei useinkaan enää ole elantoon liittyvä välttämättömyys, tavat säilyvätkin enemmän kiinnostuksen ja harrastusten kautta. Kalastustavat, kuten lippous ja kullepyynti ovat muinaisia kalastustapoja, jotka ovat säilyneet Tornionjoella ainutlaatuisella tavalla. On tärkeää, että meillä on jatkossakin innokkaita kalastajia, perinnekulttuurien vaalijoita, ja siikaa vaeltaisi edelleen jokeemme.

Rahoittajat ja kumppanit

Interreg Nord

 • Lapin liitto
 • Havs och Vattenmyndigheten (HaV)
 • Prosiika ry
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Tornion kaupunki
 • Haparanda stad
 • Luonnonvarakeskus (LUKE)
 • Tornedalens folkhögskola
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län, fiske-enhet
 • Kukkolan osakaskunta
 • Kukkolankosken Siikakalastusyhtymä
 • Karungin osakaskunta
 • Korpikylän osakaskunta
 • Kainuunkylän osakaskunta
 • Alkkulan kalastuskunta
 • Nuotiorannan kalastuskunta
 • Armassaaren kalastuskunta
 • Närkki-Tengeliö-Portimojärvi osakaskunta
 • Kaulirannan osakaskunta
 • Kuivakankaan kalastuskunta
 • Tornio-Muoniojokiseura ry
 • Tornionjoen kalastusalue
 • Nedre Vojakkala Skifteslag samfällighetsförening
 • Kukkola Skifteslags Samfällighetsförening
 • Karungi Skifteslags Samfällighetsförening
 • Karungi fiskeförening Salmo salar
 • Matkakoski Fiskeförening
 • Vitsaniemi Skifteslags Samfällighetsförening
 • Koivukylä-Päkkilä-Vitsaniemi Fiskeförening
 • Meän Kukkolankoski ry
 • Kukkolankosken Myllynpirtti
 • Kukkolankoski Catering
 • Kalaliike Haavi
 • Hovilompolo
 • Pohjolan Safarit –Nordic Safaris
 • Hopeaseppä Jorma Smeds
 • Kukkolaforsen Turist o Konferens
 • Kukkolaforsen FC
 • Hulkoffgården AB
 • Ylitornion kunta
 • Övertorneå kommun
 • Maaseudun sivistysliitto (MSL)
 • Hushållningssällskapet Norrbotten -Västerbotten
 • Suomalais – ruotsalainen rajajokikomissio
 • Tornionlaakson neuvosto
 • Tornionlaakson maakuntamuseo
 • Kukkolan kyläyhdistys
 • Karungin kyläyhdistys
 • Karungi Hembygdsförening
 • Vojakkalan kyläyhdistys
 • Korpikylä Hembygdsförening
 • Ylitornion Museo- ja kotiseutuyhdistys ry
 • Pekanpään maa- ja kotitalousseura ry
 • Armassaaren kylätoimikunta
 • Kaulinrannan kyläyhdistys ry
 • Tengeliön kyläyhdistys ry
 • Norrbottens Museum

 

Sivun alkuun