Pe­rä­poh­jo­lan mark­ki­noi­den puvustus- ja myy­jä­oh­jeis­tus

Etusivu » KULTTUURI JA VAPAA-AIKA » Kulttuuri » Toiminta ja tapahtumat » Peräpohjolan markkinat » Peräpohjolan markkinoiden puvustus- ja myyjäohjeistus

PUVUSTUS- JA MYY­JÄ­OH­JEIS­TUS 

Peräpohjolan markkinoiden 1900-luvun alun yleisilme ja tunnelma syntyvät markkinamyyjien ja heidän avustajiensa puvustuksen, myyntipöytien sekä myyntituotteiden, -pakkausten ym. esillepanon avulla. Tästä syystä kaikkien myyjien on noudatettava seuraavia ohjeita, joilla on vaikutusta sekä yleisön viihtyvyyteen, että myyntitulokseen. Tarvittaessa Peräpohjolan Markkinoiden edustaja huomauttaa myyjää ja mahdolliset puutteet on korjattava. Myös ruotsalaiset asiakkaat kannattaa huomioida merkitsemällä hinnat myös kruunuissa. Tuotetiedot yms. tulisi mahdollisuuksien mukaan antaa myös ruotsinkielellä.

Luethan tarkemmat puvustusohjeistukset sekä ohjeet elintarvikkeiden ja leivonnaisten myyntiin alta.

Useimmin toistuviin kysymyksiin vastauksia:

 Puvustus:

 • Asuun ei voi yhdistää esim. ny­ky­ai­kai­sia miesten liivejä, muo­vi­nap­pi­sia edestä avattavia kau­luk­sel­li­sia paitoja/pai­ta­puse­roi­ta, ku­vio­neu­lei­sia kirkkain tai pas­tel­li­vä­ri­sis­tä langoista virkattuja har­tia­hui­ve­ja tai vil­la­tak­ke­ja.
 • Hameiden tulee olla riittävän leveitä ja ulottua nilkkaan asti. Myyjillä tulee olla päähineet päässään (naisilla huivit/myssyt, miehillä huopaiset lierilakit, nurkista solmitut liinat tms
 • Kenkien, päähineiden, huivien yms. tulee soveltua his­to­rial­li­seen ylei­sil­mee­seen. Koruja ei käytetä. Kännyköitä ja kelloja ei saa olla näkösällä.

 Myyntiastiat, pakkaukset, hinta- tuoteselostuslaput ym.

 • Muo­vias­tioi­ta tai -pusseja ei saa käyttää. Niitä voi käyttää vain kul­je­tuk­ses­sa tai säi­ly­ty­sas­tioi­na, mutta ei näkyvissä myyn­ti­pöy­däl­lä /pöydän alla. Mikäli tuotteet on pakattu muoviin, laitetaan päälle ruskea paperipussi. Jos myyn­ti­pöy­dän alla säilytetään esineitä tai tuotteita muo­vi­ko­reis­sa/-laatikoissa/-pusseissa, pah­vi­laa­ti­kois­sa tms. pöytä on peitettävä hyvin tyyliin sopivalla juut­ti­kan­kaal­la tai teks­tii­leil­lä, etteivät säi­ly­tet­tä­vät tavarat näy asiakkaille. Sen sijaan maa­laa­mat­to­mat pärekorit, puusaavit ja -laatikot, puiset kärryt yms. soveltuvat hyvin tuotteiden säi­ly­tyk­seen ja samalla myös esit­te­lyyn­kin. Jos myyjä käyttää omaa pöytää se on peitettävä em. tavoilla yhtenäisen ilmeen säi­lyt­tä­mi­sek­si.
 • Tuotteet on pakattava ruskeisiin pa­pe­ri­pus­sei­hin tai käytettävä pak­kauk­sis­sa paperia, pahvi-rasioita tai kangasta. Muo­vi­pus­se­ja tai pa­kas­te­rasioi­ta ei saa olla myyn­ti­pöy­däl­lä näkyvillä.
  – Myytävä lei­von­nais­va­li­koi­ma voidaan esitellä esim. koreissa, osin liinalla peitettynä. Ir­to­tuot­tei­den myynnissä on käytettävä pihtejä tai muita ottimia, pa­pe­ri­lap­pu­ja/serviettejä tai valkoisia puu­vil­la­han­sik­kai­ta. Jos lei­von­nais­tuo­te on välttämätön antaa asiakkaalle muo­vi­pus­seis­sa/ -rasioissa esim. tah­rau­tu­vuu­den takia, muovipussit ja -rasiat on myyn­ti­pöy­däl­lä peitettävä siistillä kä­sin­ku­do­tul­ta vai­kut­ta­val­la liinalla/pyyhkeellä. Ts. ei pai­no­ku­vioi­tu­ja lei­vin­lii­no­ja!
 • Lei­von­nais­ten myyjät noudattavat lisäksi Tornion kaupungin ter­veys­val­von­nan ohjeita koskien lei­von­nais­ten valmistusta, säilytystä, esillepanoa ja pakkausiin merkittäviä tuo­te­tie­to­ja, sis. myös val­mis­tus­päi­vä­mää­rän
 • Hintalaput (hinnat euroissa ja kruunuissa!), tekstiili- tms. tuotteiden hoito-/pesuohjeet ohjeet sekä myyjän yh­teys­tie­dot yms. tulee laatia myös siisteille kylteille tai pahveille tai erillisille tuo­te­pak­kauk­seen lii­mat­ta­vil­le lapuille. Myyn­ti­pöy­dän/kojun tuotteita voi markkinoida myös tyyliin sopivalla ni­mi­kyl­til­lä.
 • Pöytää voi elävöittää tyyliin sopivilla re­kvi­sii­tal­la (puusta, pajusta tms. valmistetut tar­joi­luas­tia kan­gas­lii­noi­neen, luonnon kukat, mar­ja­pen­saan-/puiden oksat, kivet painoina jne.)
 • Myytävän tuotteen hinnoittelu ratkaisee myyn­ti­tu­lok­sen. Asiakkaat osaavat arvioida tuotteen laatua/käyt­tö­kel­poi­suut­ta suhteessa hintaan.