Horizont-pur­ku­tai­tei­lua

HORIZONT

luo uutta taiteen siltaa HaaparantaTornion välille

Korona-aika aiheutti Tornion ja Haaparannan asukkaiden välille juopaa, johon paikalliset nuorisotyön ammattilaiset miettivät keinoa kuroa juopa umpeen. Tähän tarpeeseen pyritään vastaamaan taiteen keinoin ja syntyi yhteinen tapahtuma nimeltään Horizont.

Horizont on taiteen ja katutaiteen avulla siltoja rakentava yhteisötaideprojekti Tornio-Haaparannalla. Toiminnan kohteina ovat purkukohteet Ruotsin Haaparannalla Tornedalsskolan, ja Suomen puolella Torniossa Röyttäntie 4 kerrostalo. Taiteen tekeminen taiteilijoiden ja ryhmien väillä tapahtuu kesä-heinäkuun 2023 aikana, näyttely toimii kummassakin kohteessa elo-syyskuussa 2023.
Yhteisötaideprojektin järjestäjinä toimivat Tornion nuorisotoimi, Haaparannan nuorisotoimi, ja -kaupunginkirjasto. Pääyhteistyökumppanina meillä on kuraattoreista ja tuottajista koostuva Pikene på Broen ryhmä Kirkenesistä, Pohjois – Norjan rajaseudulta. Muita yhteistyötahoja ovat koulutuskuntayhtymä Lappia, Lapin AMK, Ruotsinsuomalainen kansankorkeakoulu SVEFI, Pohjantähtiopiston luovat lumot-yhteistyöhanke, digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus VERKE, KUBN org, Dokument press – kustantamo, Trancendent ry, Oulun katutaide ry, KUMINA ry, joukko eri nuorisryhmien kanssa työskenteleviä tahoja ja tietenkin liuta taiteilijoita. Projekti pyrkii saamaan mukaan paikallisia ja kansallisia yrityksiä tukemaan ja sponsoroimaan tapahtumaa.

HORIZONT – yhteisötaideprojektin luo dialogia Haaparannan ja Tornion nuorten ja muiden välille. Taidetta pääsee tekemään nuoret rajan kummallakin puolella, kohdaten, suunnitellen ja tehden yhdessä. Dialogi syntyy kaksiosaisista teoksista, niin että toinen osa luodaan Haaparannalle ja toinen osa Tornioon. Taideteosten jälkeen järjestetään kaksiosainen näyttely, jossa yleisö saa mahdollisuuden maalata taideteosten päälle virtuaalisessa tilassa, jolloin taidenäyttelyllä on olemassa yleisön luoma ”toinen kuori”, jota voi tarkastella AR-sovelluksella (Artificial reality eli lisätyssä todellisuudessa) älypuhelimen kautta näyttelytilassa.

instagram:
@Horizontcrew1

yhteystiedot:
e-mail: jan-mikael.hakomaki@tornio.fi
puh. +358 50 5760498