Raumon Kioski

Kou­lu­nuo­ri­so­työ Raumon yläkoululla

Raumon koululla koulunuoriso-ohjaaja  on tavattavissa torstaisin klo 10.30 alkaen. Koulunuorisotyö toteuttaa koululla avoimien ovien välituntitoimintaa Kioskissa, jossa oppilaat voivat käydä juttelemassa, pelailemassa,  tavata koulunuoriso-ohjaajan yksin tai olla mukana pienryhmätoiminnassa.

Oppilasasioissa vanhemmat saavat helposti yhteyttä koulunuoriso-ohjaajaan Wilman kautta tai he voivat tulla tapaamiseen Kioskiin. Koulunuoriso-ohjaaja osallistuu myös koulun vanhempainiltaan, jossa tiedotetaan koulunuorisotyöstä. Tärkeä osa koulunuorisotyötä on tiedottaminen myös harrastus-, opiskelu- työllistymis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Asioihin vaikuttaminen näkyy etenkin Tornion nuorisoneuvostossa, jossa on suuri edustus oppilaita Raumon koululta.

Syksyn alussa Tornion nuorisotoimen ohjaajat ryhmäyttävät Raumon koulun kaikki seiskaluokkalaiset yhdessä Peräpohjolan Opiston nuoriso- ja yhteisöohjaajien kanssa. Jatkoryhmäytykset ovat oppilaille lokakuussa leirikeskus Antisaaressa ja kolmannen kerran kevätlukukaudella koululla. Aiheena on muun muassa pohtia ja vahvistaa omaa osallisuutta luokassa ja lisätä muiden oppilaiden positiivista huomioimista opettelemalla erilaisia sosiaalisia taitoja. Näihin ryhmäytyksiin osallistuvat myös koulun tukioppilaat, jotka tekevät tärkeää yhteistyötä koulunuoriso-ohjaajan kanssa. Lisäksi tukarit toteuttavat ”Kiusaamista vastaan” -tunteja, muita erilaisia teemapäiviä sekä suunnittelevat ja toteuttavat monenlaista välituntitoimintaa.

Koululla voi tavata pari tuntia tiistaisin myös Tornion seurakunnan nuorisotyönohjaajan. Hän osallistuu Kioskissa välituntitoimintaan tiedottamalla oppilaita seurakunnan tapahtumista, kesätöistä sekä rippikoulu- ja leiritoiminnasta.

I