Etusivu » Ajankohtaista » Kylmä sää hidastaa tulvakauden alkua Lapissa, Tornionjoen tulvahuippu toukokuun lopulla

Kylmä sää hidastaa tulvakauden alkua Lapissa, Tornionjoen tulvahuippu toukokuun lopulla

Lapissa valmistaudutaan hiljalleen kevään tulvakauteen. Lumen sulanta käynnistyi Lapin alueella viime viikolla, mutta kuluvana viikkona sulaminen on hiipunut kylmän sääjakson seurauksena. Sään ennustetaan pysyvän kylmänä kuun loppuun asti. Vesistöjen virtaamien arvioidaan kääntyvän nousuun toukokuun puoliväliin mennessä. Sään lämmetessä jokien jäät heikkenevät nopeasti, joten jäillä liikkuessa tulee olla erityisen varovainen.

Viime viikon lämmin sääjakso sai Lapin vesistöjen virtaamat pieneen nousuun. Kuluvalla viikolla sää on ollut kylmä ja lumen sulaminen on merkittävästi hidastunut. Tällä hetkellä myös seuraavien viikkojen säätila näyttäisi pysyvän kylmänä, joten lumen sulamista ei vielä lähiviikkoina merkittävästi tapahdu Lapin alueella. 

Suuressa osassa Lappia lumen vesiarvo on hieman keskimääräistä suurempi. Erityisen runsaslumisia alueita löytyy Lapin luoteistosista Muonionjoen ja Ounasjoen valuma-alueilta. Myös Tenojoen latva-alueilla lunta on paljon. Tavanomaista vähemmän lunta on Itä-Lapissa, Inarijärven lähivaluma-alueella, Näätämöjoen vesistöalueella ja Tenojoen vesistöalueen alaosalla.  

Jäät ovat vielä Lapin vesistöissä paikoillaan. Simojoella vettä on noussut jään päälle useassa paikassa ja jäässä on jo sulia alueita. Simojoella jäiden ennustetaan lähtevän toukokuun alkupuolella. Lapin muissa vesistöissä jäänlähtö saattaa tapahtua vasta toukokuun puolivälissä. Riski jääpatojen muodostumiseen on suurempi, jos jäät lähtevät liikkeelle vahvoina tai jäät lähtevät ensin vesistön yläosilta. Sään lämmetessä vesistöjen jäät alkavat heiketä nopeasti erityisesti virtapaikoilla. Jäillä liikkumisessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. 

Tul­vaen­nus­teis­sa on vielä paljon epä­var­muut­ta

Tulvaennusteissa on vielä paljon vaihtelua tulvahuipun suuruuden ja ajankohdan suhteen. Sulamiskauden lämpötilan kehitys ja sateet vaikuttavat merkittävästi siihen, millaisena tulvat lopulta toteutuvat. Nopea sään lämpeneminen ja runsaat vesisateet kasvattavat tulvia.  

Simojoki: Tulvahuippua ennustetaan toukokuun puoliväliin. Huipun suuruus on keskimääräisen kevättulvan tasolla. Jäänlähdön arvioidaan tapahtuvan toukokuun alkupuolella. 

Tornionjoki

Tornionjoella tulvahuipun ajankohta on todennäköisesti toukokuun loppupuolella ja tulvasta on tulossa keskimääräistä suurempi. Riski jopa viime kevään suuruiseen tulvaan on olemassa, mutta tällä hetkellä sen todennäköisyys on melko pieni.

Tornionjoki ja Muonionjoki: Tornionjoella tulvahuipun ajankohta on todennäköisesti toukokuun loppupuolella ja tulvasta on tulossa keskimääräistä suurempi. Riski jopa viime kevään suuruiseen tulvaan on olemassa, mutta tällä hetkellä sen todennäköisyys on melko pieni. Muonionjoella tulvahuipun ajankohta on touko-kesäkuun vaihteessa, ja tulvan ennustetaan olevan jonkin verran keskimääräistä suurempi. 

Kemijoki ja Ounasjoki: Kemijoella tulvahuipun ajankohta on toukokuun loppupuoliskolla, Kemijoen yläosalla Kemihaarassa todennäköisesti hieman aiemmin. Rovaniemellä tulvahuipun ennustetaan olevan keskimääräistä suurempi, mutta se jäänee vahinkorajan alapuolelle. Ounasjoella tulvahuippu on toukokuun lopussa, ja tulvasta on tulossa keskimääräistä suurempi. Kittilässä on pieni riski vahinkorajan ylittymiseen. 

Ivalojoki: Ivalojoella tulvahuipun ajankohta on toukokuun puolivälin jälkeen. Tulvasta on tulossa keskimääräisen kevättulvan suuruinen. 

Tenojoki: Tenojoella tulvahuipun ajankohta on toukokuun loppupuolella, ja tulvasta arvioidaan tulevan keskimääräinen tai hieman sitä suurempi.

Vi­ran­omai­set aloittivat val­mis­tau­tu­mi­sen kevään tul­va­ti­lan­tee­seen

Lapin ELY-keskuksen johdolla 19.4.2024 pidettyyn viranomaisten tulvakokoukseen osallistuivat mm. Lapin pelastuslaitos, Lapin poliisilaitos, Lapin alueen kuntien ja vesistösäännöstelijöiden edustajia ja Jääkäriprikaati. Kokouksessa Tulvakeskuksen asiantuntijat esittivät ajankohtaiset sää- ja tulvaennusteet lähiviikoille. Lisäksi keskusteltiin organisaatioiden varautumisesta kevättulvaan. Organisaatiot ovat aloittaneet tavanomaisen varautumisen tulvaan ja seuraavat aktiivisesti tulvaennusteita.  

Riippumatta siitä, tuleeko kevään tulvasta suuri vai pieni, kannustavat viranomaiset Lapin alueen asukkaita varautumaan tulviin hyvissä ajoin ennen tulva-aikaa. Vastuu kiinteistöjen tulvasuojelusta on kiinteistöjen omistajilla. Tulvatilanteen kehittymistä voi seurata vesi.fi-palvelussa. 

Seuraava viranomaisten tulvakokous on 25.04.2024, jonka jälkeen julkaistaan tiedote.