Etusivu » Ajankohtaista » Yksityistien kunnossapitoavustuksen haku tietoimikunnille kaudelta 2024 avoinna 22.5. asti

Yksityistien kunnossapitoavustuksen haku tietoimikunnille kaudelta 2024 avoinna 22.5. asti

Tornion kaupunki avustaa yksityisteiden kunnossapitoa vuosittain.

Hakemus on tehtävä joka vuodelta erikseen. Kuluvan vuoden avustuksen saamiseksi yksityistien tiekunnan on toimitettava hakemus määräaikaan 22.5.2024 mennessä.

Kunnossapitoavustuksen saanti edellyttää, että:

  • tie on pysyvän asutuksen pääsytie ja sen varressa on vähintään yksi ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti asuttu talous
  • asutun tieosan vä­him­mäis­pi­tuus on 250 metriä
  • tiellä on voimassa olevat, pysyvät kul­kuoi­keu­det ja toimiva tiekunta
  • tien kui­va­tus­ra­ken­teet ovat kunnossa
  • hakija on raivannut haitallisen vesakon
  • hakemus palautetaan 22.5.2024 mennessä.

Avustusta myönnetään murskeen ajoon, tien lanaukseen ja auraukseen. Muut kustannukset (ojien perkaus, vesakon poisto, tierumpujen korjaukset jne.) ovat tiekunnan vastuulla.

Vuodesta 2020 alkaen Tornion kaupungin avustuksen saamiseksi yksityistiellä tulee olla perustettuna toimiva tiekunta.

Avustus maksetaan kahdessa erässä. Avustuksen 1. erä on teknisten palvelujen lautakunnan 13.06.2012 § 125 hyväksymän taulukon minimiavustuksen suuruinen. Se maksetaan kesäkuussa 2024 määräaikaan mennessä tulleiden hakemusten perusteella. Tämän avustuserän saaminen ei edellytä kustannustietojen toimittamista kaupungille.

Kunnossapitokustannusten ylittäessä minimiavustuksen määrän, avustuksen 2. erä maksetaan helmi – maaliskuussa 2025. Toisen avustuserän saaminen edellyttää kaikkien v. 2024 hyväksyttävien kunnossapitomenojen kustannustietojen (menotositteet) toimittamista hakemuksen liitteeksi 31.1.2025 mennessä.

Pelkkä kunnossapidon lasku ei riitä maksutositteeksi vaan sen lisäksi pitää olla myös pankin tosite maksutapahtumasta!

Sähköisen hakemuslomakkeen voi täyttää osoitteessa tästä. Paperisen hakemuslomakkeen voi tulostaa verkkosivuilta tai sen voi pyytää postittamaan soittamalla Tarja Hurtig p. 050 597 2031 tai Asiakaspalvelupiste Kompassi p. 040 126 7900.

Paperihakemus palautetaan osoitteeseen: Tornion kaupunki/Tekniset palvelut, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

Myönnetty avustus maksetaan hakemukseen merkitylle tilille kesäkuun 2024 aikana.

Lisätietoja antaa kunnallistekniikan suunnitteluinsinööri Tuomas Saarelma p. 040 665 2284.

TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA