Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta tiedottaa: Puhtaampaa puunpolttoa läpi vuoden

Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta tiedottaa: Puhtaampaa puunpolttoa läpi vuoden

Meri-Lapin ympäristöterveysvalvonta muistuttaa, että puunpoltossa syntyvät päästöt ovat haitallisia terveydelle ja heikentävät asuinympäristön viihtyisyyttä. Päästöt voivat olla joko pienhiukkasia tai kaasuja. Yksittäisten talojen päästöillä voi olla suuri merkitys lähialueen ilmanlaatuun. Erityisesti pakkaskelillä savut voivat jäädä pihapiiriin ja päätyä ilmanvaihdon kautta myös asuntojen sisätiloihin.

Jotta puunpoltosta syntyvät terveys- ja viihtyvyyshaitat olisivat mahdollisimman pienet, on tärkeää kiinnittää huomiota puun puhtaaseen polttamiseen saunankiukaissa, takoissa ja muissa tulipesissä. Jos polttopuut palavat oikein, savupiipusta tulevan savun pitäisi olla vaaleaa tai harmaata, eikä kesällä savua tulisi näkyä juuri lainkaan.

Polttopuuna tulee käyttää kuivaa ja puhdasta puuta, joka on tuotu sisätiloihin hyvissä ajoin, jotta puu ennättää kuivahtaa ja lämmetä. Puiden sytyttämiseen ja tulen ylläpitoon kannattaa kiinnittää huomiota, samoin tulisijaan ja riittävään korvausilmaan. Lisäksi huomioimalla tuulen suunnan ja vallitsevan säätilan vähennät naapureille aiheutuvaa haittaa.

Sivun alkuun