Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija SMA Mineral Oy

Dnro PSAVI/1722/2018

Asia
Kalkkimaan kaivosalueen vakuuden päivittäminen, Tornio

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 19.2.–29.3.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöskuulutus, SMA Mineral Oy

Sivun alkuun