Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kuulutus

 

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija                Neova Oy

Dnro                  PSAVI/8846/2020

Päätösnro        140/2021

Asia                   

Ristivuoman turvetuotantoalueen ympäristöluvan rauettaminen ja jälkihoitotoimien vahvistaminen, Tornio

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 19.8.–27.9.2021 osoitteessa https://ylupa.avi.fi mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

 

Sivun alkuun