Kaup­pa­kes­kus Rajalla

Suomen ja Ruotsin rajalla sijaitseva Rajalla På Gränsen kaup­pa­kes­kus tarjoaa uniikin ta­pah­tu­ma­pai­kan, jossa luonnistuu niin konsertit kuin tans­sie­si­tyk­set­kin.

Kaup­pa­kes­kus ta­pah­tu­ma­paik­ka­na

Tornion ja Haaparannan rajalla sijaitseva kauppakeskus Rajalla tarjoaa keskeisen sijainnin monenlaisille tapahtumille.

Eri­tyis­huo­miot

 • Ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jän tulee olla en­si­si­jai­ses­ti yhteydessä kaup­pa­kes­kuk­sen yh­tei­sö­ma­na­ge­riin käytännön jär­jes­te­ly­jen suhteen.
 • Tekniikan, ta­pah­tu­ma­ka­lus­teet ja ta­pah­tu­ma­tar­vik­keet toimittaa Eventworks, jolla on tiedot kaup­pa­kes­kuk­sen tapahtumiin liittyvistä eri­tyis­jär­jes­te­lyis­tä.

Pinta-ala, pinnat, materiaalit

 • Kaup­pa­kes­kuk­sen keskellä on kiinteä esiin­ty­mis­la­va.
  • lavan koko on noin 3,60 x 3,40 m

Säh­kö­pis­teet, valaistus, äänentoisto

 • Lavan yhteydessä on 3 x 16A voi­ma­vir­ta­pis­to­ra­sia sekä va­lo­vir­ta­pis­to­rasioi­ta.
 • Lavalla on yleis­va­lais­tus.
 • Kaup­pa­kes­kuk­sen 1. ja 2. kerroksen yleisissä tiloissa on ää­nen­tois­to­jär­jes­tel­mä, jossa on käy­tet­tä­vis­sä kaksi langatonta mikrofonia sekä mah­dol­li­suus liittää XLR-liittimillä oma äänilähde.

Sa­ni­teet­ti­ti­lat

 • Kaup­pa­kes­kuk­sen 1. ja 2. kerroksessa on WC-tilat.

Pysäköinti, kul­ku­yh­tey­det

 • Kaup­pa­kes­kuk­sen park­ki­hal­lis­sa on kahden tunnin ilmainen pysäköinti, tämän jälkeen hallipaikka maksaa 1€ per tunti. Kaup­pa­kes­kuk­sen takana on kiekollinen park­ki­paik­ka. Tornion keskustan kaduilla on ilmaisia ja kiekollisia park­ki­paik­ko­ja.
 • Tornion kau­pun­ki­lin­ja kulkee ympäri keskustaa.
 • Tornio-Haaparanta matkakeskus noin 450 m
 • Tornion keskustan taksiasema noin 1,1 km
 • Kemin rau­ta­tie­a­se­ma noin 28,6 km
 • Kemi-Tornio lentoasema noin 24,2 km