Kuk­ko­lan­kos­ken koskikenttä

Historiaa huokuva Kuk­ko­lan­kos­ken koskikenttä sijaitsee aivan Kuk­ko­lan­kos­ken niskalla ja alue kuuluu Museo­vi­ras­ton val­ta­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­viin ra­ken­net­tui­hin kult­tuu­riym­pä­ris­töi­hin.

Kuk­ko­lan­kos­ken koskikenttä ta­pah­tu­ma­paik­ka­na

Koskikentän alueella on kalastuskulttuurin perinteisiä rakennuksia, kuten aittoja, kalapuohi ja paistokota. Alueella sijaitsee Myllyn pirtti, joka toimii kesäkahvilana, ja rannan tuntumassa on myös laavu. Alue soveltuu erilaisten pienten- ja keskisuurten ulkoilmatapahtumien järjestämiseen. Lisätietoa koskikentästä löytyy Kukkolankosken nettisivuilta.

Kuvat logoilla:
Ilmakuvat © Joulupukin Pääkonttori Oy
Muut © Pentti Laitinen / Tilaidea

Eri­tyis­huo­miot

 • Paikka on suh­teel­li­sen avoin ja koski on alueen vieressä, josta koituu melua.
 • Kuk­ko­lan­kos­ki on rajajokea, joten tämä tulee ottaa huomioon esimerkiksi dronen len­nä­tyk­ses­sä.
 • Alue on erilaisten ka­las­tusyh­tei­sö­jen käytössä ympäri vuoden, joten tapahtuma ei saa häiritä kalastusta.
 • Myllyn pirtti on toiminnassa vain kesäaikana.

Pinta-ala, pinnat, materiaalit

 • Alueen pinta-ala noin 0,9 ha.
 • Alue on on ko­va­poh­jai­nen ja pääosin soraa.

Säh­kö­pis­teet

 • Myllyn pirtissä ja ka­la­puo­his­sa on säh­kö­pis­teet.
 • Paistokotaa vastapäätä olevassa aitassa on voi­ma­vir­ta­läh­de.
 • Kaikkien säh­kö­pis­tei­den käytöstä täytyy sopia etukäteen.

Vesipisteet

 • Vesijohto ja vesimittari löytyvät Myllyn pirtin huol­to­ra­ken­nuk­ses­ta.
 • Vesimittari ei ole käytössä talvella.

Te­leyh­tey­det

 • Aitassa, joka on lähimpänä Myllyn pirttiä, on WiFi.
  • salasana: Lippoaminen

Sa­ni­teet­ti­ti­lat

 • Myllyn pirtin huol­to­ra­ken­nuk­ses­sa on WC-tilat miehille ja naisille.
 • WC on avoinna vain Myllyn pirtin au­kio­loai­koi­na.

Pysäköinti, kul­ku­yh­tey­det

 • Koskikenttä toimii park­ki­paik­ka-alueena.
 • Tapahtuman aikana pysäköinti on mahdollista järjestää Myllyn pirtin huol­to­ra­ken­nuk­sel­le, py­sä­köin­nis­tä sovitaan ta­paus­koh­tai­ses­ti ja tarpeiden mukaan.
 • Tornion kau­pun­ki­lin­ja ei kulje Kuk­ko­lan­kos­kel­le asti.
 • Tornio-Haaparanta matkakeskus noin 16,7 km
 • Tornion keskustan taksiasema noin 15,6 km
 • Kemin rau­ta­tie­a­se­ma noin 43 km
 • Kemi-Tornio lentoasema noin 39,2 km