Myl­ly­mäen­puis­to Se­mi­naa­rin­ka­dul­la

Myl­ly­mäen­puis­to

Vesitorninmäki on suuri puistoalue Pohjan stadionin kyljessä. Alue alkaa Seminaarin koululta (Seminaarinkatu 16) ja päättyy Liikennepuistoon. Alueella sijaitsee Tornion vanha vesitorni, joka toimii kesäisin näköalakahvilana. Alueella sijaitsee myös frisbeegolfrata. Liikennepuistoa alueella pitää Tornion 4H -yhdistys. Vesitorninmäellä on järjestetty vuoden 2022 Tornio-päivien päätapahtuma Puistokarnevaali, jossa alueella kävijöitä neljän tunnin aikana oli n. 1500 hlö. Monipuolisessa tapahtumassa oli n.40 esittelypöytää, lava sekä esityksiä myös Seminaarin koulun auditoriossa.

Eri­tyis­huo­miot

 • Puisto sijaitsee keskeisellä kau­pun­kia­lu­eel­la, joka aiheuttaa jonkin verran liikenteen melua.
 • Alueella ei ole tarkkaa pai­no­ra­joi­tus­ta, raskaita ajoneuvoja käy­tet­täes­sä on huo­leh­dit­ta­va etteivät ne jätä painaumia/kuoppia nurmeen.

Pinnat, materiaalit

 • pinnat nurmea, kiveystä ja asfalttia.
 • puiston päässä lii­ken­ne­puis­to, jossa myös penkkejä.

Säh­kö­pis­teet

 • Ve­si­tor­nin­mäel­lä yksi sähkökaappi, keskellä puistoa tuulimyllyn kupeessa.
 • Tornion Energialta on mahdollista saada säh­kö­kes­kuk­sia tapahtumaa varten.
  • Tarvittavat lisätiedot sähköstä saa suoraan Tornion Energialta.
  • Säh­kö­kaap­pien avaukset tulee pyytää Tornion Energialta.

Vesipisteet, viemäröinti

 • Ei ve­si­pis­tet­tä eikä vie­mä­röin­tiä

Te­leyh­tey­det

 • Alueella ei ole valmista tekniikkaa.

Sa­ni­teet­ti­ti­lat

 • Stadionilla on pukutilat ja WC:t käy­tet­tä­vis­sä, tar­vit­taes­sa myös suihkut.
 • Stadionin VIP -tiloissa on sähköt, WC-tilat ja keittiö, ei kuitenkaan tal­vi­käy­tös­sä.
 • Seminaarin koululla aulan WC:t tar­vit­taes­sa, tiedustelut suoraan koululta.

Pysäköinti, kul­ku­yh­tey­det

 • Se­mi­naa­rin­ka­dul­la on stadionille tar­koi­tet­tu­ja P-paikkoja 46 kpl joista kaksi on inva-paikkoja.
 • Tornion keskustassa on kiekollisia sekä ilmaisia park­ki­paik­ko­ja. Rajalla Kaup­pa­kes­kuk­sen park­ki­hal­lis­sa on kahden tunnin ilmainen pysäköinti, tämän jälkeen hallipaikka maksaa 1€ per tunti.
 • Tornion kau­pun­ki­lin­ja kulkee ympäri keskustaa.
 • Tornio-Haaparanta matkakeskus noin noin 1,2 km
 • Tornion keskustan taksiasema noin 900 m
 • Kemin rau­ta­tie­a­se­ma noin noin 28,5 km
 • Kemi-Tornio lentoasema noin noin 24,2 km