Pohjan stadion

Pohjan stadion ta­pah­tu­ma­paik­ka­na

Pohjan stadion sijaitsee Tornion ydinkeskustassa, ja sopii erinomaisesti isoimmillekkin tapahtumille.

Eri­tyis­huo­miot

 • Nurmialue ei kestä raskasta kalustoa, nurmen pintaan voi tulla painaumia ja kas­te­lu­jär­jes­tel­mä voi vaurioitua.
 • Keväällä nurmialue on erityisen altis vaurioille märkyyden ja pehmeyden vuoksi, ei kestä edes suuren joukon liikkumista tai tallaamista aikaisin keväällä. Nurmialue on siis suojattava keväällä kulkuestein.
 • Juok­su­ma­tol­la voi liikkua kevyillä ajo­neu­voil­la va­ro­vai­suut­ta noudattaen. Raskasta kalustoa ei saa tuoda juok­su­ra­doil­le.
 • Teltat, lavat, painot yms. suo­si­tel­laan si­joi­tet­ta­vak­si juok­su­ra­dal­le.

Pinta-ala, pinnat, materiaalit

 • Kenttäalue 8500 m2, juoksuradan kanssa n.15000 m2
 • Juoksurata 400 m
 • Stadionilla on 1 350 is­tu­ma­paik­kaa ja ko­ko­nais­ka­pa­si­teet­ti on noin 3 500 katsojaa
 • Stadionin nurmi on luon­non­nur­mea
 • Juok­su­ra­to­jen materiaali on tartan
 • Piha-alueet huol­to­ra­ken­nuk­sen edessä asfalttia

Säh­kö­pis­teet, äänentoisto

 • Säh­kö­pis­tei­tä löytyy kentän nurkista.
 • Huol­to­ra­ken­nuk­sen ul­ko­sei­nis­sä on pis­to­rasioi­ta.
 • Ajan­ot­to­tor­nin alakerrassa ja huol­to­ra­ken­nuk­sen puoleisen katsomon takana säh­kö­pis­teet, joissa myös voimavirta, liitännät 16A ja 32A.
 • Tornion Energialta on mahdollista saada säh­kö­kes­kuk­sia tapahtumaa varten.
  • Tarvittavat lisätiedot sähköstä saa suoraan Tornion Energialta.
  • Säh­kö­kaap­pien avaukset tulee pyytää Tornion Energialta.
 • Alueella on mah­dol­li­suus ää­nen­tois­toon.

Vesipisteet

 • Vesipisteet ovat huol­to­ra­ken­nuk­ses­sa, ajan­ot­to­tor­nis­sa ja lisäksi jal­ka­pal­lo­ken­tän poh­jois­pää­dys­sä.

Te­leyh­tey­det

 • Stadionin ajan­ot­to­tor­nis­sa on valokuitu, alueella on net­tiyh­teys­mah­dol­li­suus

Sa­ni­teet­ti­ti­lat

 • Stadionilla on pukutilat ja WC:t käy­tet­tä­vis­sä, tar­vit­taes­sa myös suihkut.
 • Stadionin VIP -tiloissa on sähköt, WC-tilat ja keittiö, ei kuitenkaan tal­vi­käy­tös­sä.

Pysäköinti, kul­ku­yh­tey­det

 • Se­mi­naa­rin­ka­dul­la on stadionille tar­koi­tet­tu­ja P-paikkoja 46 kpl joista kaksi on inva-paikkoja.
 • Tornion keskustassa on kiekollisia sekä ilmaisia park­ki­paik­ko­ja. Rajalla Kaup­pa­kes­kuk­sen park­ki­hal­lis­sa on kahden tunnin ilmainen pysäköinti, tämän jälkeen hallipaikka maksaa 1€ per tunti.
 • Tornion kau­pun­ki­lin­ja kulkee ympäri keskustaa.
 • Tornio-Haaparanta matkakeskus noin noin 1,2 km
 • Tornion keskustan taksiasema noin 900 m
 • Kemin rau­ta­tie­a­se­ma noin noin 28,5 km
 • Kemi-Tornio lentoasema noin noin 24,2 km