Lah­joi­tuk­set

Tor­nion­laak­so­lai­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön tallennusta

Lah­joi­tus­ten vastaanotto

Tornionlaakson museon kokoelmat karttuvat pääasiassa lahjoituksin. Museo päättää lahjoitusten vastaanottamisesta kokoelmaperiaatteidensa mukaisesti. Lahjoituksina otetaan vastaan hyväkuntoisia aineistoa, joista on mahdollisimman paljon tunnistetietoja olemassa ja jotka ovat museon toimialueelta. Lahjoituksista tehdään allekirjoitettu luovutussopimus.

Lahjoituksista on hyvä keskustella ensin puhelimitse tai sähköpostitse amanuenssien kanssa.

Etukäteen sovitaan yleensä ajankohta, milloin aineistoa voi tulla näyttämään museolle tai sitä voidaan museon henkilökunnan toimesta käydä katsomassa.