Transit – rajapostia

Transit – rajapostia näyttelymme kertoo ensimmäisen maa­il­man­so­dan ajasta Haa­pa­ran­nal­la ja Torniossa vuosien 1914 ja 1918 välillä.

Näyttely pohjautuu Ruotsin Postimuseon tuottamaan Transit-näyttelyyn, joka oli esillä Tukholmassa vuoden 2018. Suomen Postimuseo ja Tornionlaakson maakuntamuseo laajensivat näyttelysisältöä avaamaan tarkemmin ensimmäisen maailmansodan tapahtumia Torniossa myös Suomen näkökulmasta. Näyttely oli esillä Postimuseossa Tampereella vuoden 2019. Tornionlaakson museossa näyttely on esillä vuonna 2020.

Ra­ja­pas­si­työ­pa­ja – kotona tai koulussa tehtävä työpaja

Ennen ensimmäistä maailmansotaa torniolaiset ja haaparantalaiset saivat ylittää valtakunnanrajan melko vapaasti. Suomen suurruhtinaskunta oli tuolloin osa Venäjää. Sodan aikaan Venäjä alkoi tarkemmin seurata rajan ylittäjiä ja kaikilla raja-alueella liikkuvilla tuli olla rajapassi.

Tee oma rajapassi!
Tämän tehtävän voi tehdä joko tulostamalla kuvan ja kirjoittamalla ja piirtämällä siihen käsin tai tietokoneen piirustusohjelmalla.

1) Tulosta tai tallenna tietokoneelle alla olevissa kuvissa oleva rajapassi, jossa on tyhjää tilaa nimellesi ja kuvallesi.

2) Kirjoita ensimmäiselle . . . -riville ammattisi esimerkiksi koululainen.

3) Kirjoita toiselle . . . -riville nimesi.

4) Yliviivaa listasta ne ajoneuvot, joita et saa kuljettaa. Jätä ne kulkuneuvot viivaamatta yli, joilla saat kulkea.

5) Kirjoita seuraavalle . . . -riville päivämäärä eli kuukauden nimi ja päivän numero sekä vuosiluku.

6) Piirrä oma kuvasi passin oikeassa reunassa olevaan ruutuun.

7) Pyydä jotakuta kotonasi todistajaksi eli allekirjoittamaan passi.

Onko sinulla joku leimasin kotona?
Kuten kuvista huomaat, passit leimattiin virallisilla leimoilla, jotta niitä ei voitaisi väärentää esimerkiksi vaihtamalla kuvaa tai muita tietoja. Leimoja saattoi olla useita, jotta passintarkastajat saattoivat tarkistaa, olivatko leimat yhtenäisiä joka kohdassa.
Mikäli sinulla on kotonasi leimasin, laita passiin leima tai useampi.

Iloa tehtävään!

Kuva 1: Eino Haatajan passi polkupyörän kuljetukseen (1916). Tornionlaakson museo
Kuva 2: Unto Silénin lupa Handolinin sillan ylitykseen (1918). Tornionlaakson museo
Kuva 3: Tulostettava rajapassipohja

Rajapassi polkupyörän kuljetukseen vuodelta 1916.
Kaikilla raja-alueella liikkuvilla tuli ensimmäisen maailmansodan aikaan olla passi. Passissa kerrottiin myös, millä kulkuvälineellä henkilö sai liikkua rajan yli.
Ylityslupa Handolinin sillalle vuodelta 1918
Tulostettava rajapassipohja
Tulosta tai tallenna tästä pohja omaa rajapassiasi varten.