Kuvassa lapsi kaivaa lastalla ja kihvelillä arkeologista kerrostumaa kaivauksilla

Mul­lan­kai­va­jat 2022 – Men­nei­syy­den metsästäjät Muoniossa

Muonion yh­te­näis­kou­lun 5. ja 6. luokkien oppilaat pääsivät syksyllä 2022 kai­vau­tu­maan lä­hi­seu­tun­sa historiaan ja kult­tuu­ri­pe­rin­töön, kun Tor­nion­laak­son museo järjesti oppilaille yh­tei­sö­ar­keo­lo­gi­sen Men­nei­syy­den metsästäjät Muoniossa -kurssin.

Etusivu » KULTTUURI JA VAPAA-AIKA » Tornionlaakson museo – Tornedalens museum » Kulttuuriympäristö » Mullankaivajat 2022 – Menneisyyden metsästäjät Muoniossa

Mul­lan­kai­va­jat 2022 – Men­nei­syy­den metsästäjät Muoniossa

Tornionlaakson museo järjesti Muonion yhtenäiskoulun 5. ja 6. luokkien oppilaille syksyllä 2022 yhteisöarkeologisen Menneisyyden metsästäjät Muoniossa -kurssin.

Tutkimuksissa haluttiin selvittää, onko Muonion seurakunnan pappilan alueella ollut kirkko- tai saarnatupa, kuten vuoden 1785 tiluskartta kertoo. Samalla toivottiin saatavan esille jäännöksiä tilan varhaisvaiheista.

Pappilan tontin tutkimuksiin osallistumisen lisäksi oppilaat pääsivät kurssilla vierailemaan lähialueen tunnetuilla muinaisjäännöskohteilla ja perehtymään laajemmin Muonion historian vaiheisiin.

Kurssin tavoite oli vahvistaa koululaisten paikallisidentiteettiä ja tukea kulttuuriperintökasvatusta. Se toteutettiin yhteistyössä Muonion seurakunnan ja Muonion yhtenäiskoulun kanssa, Suomen Kulttuurirahaston Mullankaivajat-apurahalla.

Men­nei­syy­den metsästäjät Muoniossa – kaivausten taus­ta­tie­to­ja

Ote vanhimmasta kirkon paikkaa kuvaavasta kartasta. Lähde: Kansallisarkisto, Maanmittaushallituksen uudistusarkisto, L10:1/6 Alamuonio; Kartta ja selitys uudistalon N:o 24 tiluksista (1785)

Ensimmäinen maininta suomalaisasutuksesta Muonionniskassa (vuodesta 1923 virallisesti ”Muonio”) on vuodelta 1575. Vuonna 1788 Muonionniskasta tuli Pajalan kappeliseurakunta. Paikallishistorian mukaan kappeliseurakunnalla ei ollut vielä omaa kirkkoa vaan vain Ollintörmälle vuonna 1781 valmistunut saarnatupa, joka ”sijaitsi parhaalla mahdollisella paikalla kahden asutusryhmän välissä”.

Kaivausalueen Pappila (Autio) -kohteen historia alkaa vuodesta 1754, jolloin paikalle rakennettiin tavan mukaan palkkioksi talo paikallisen Oxhuvud-ruodun sotilaalle Tuomas Juhonpojalle pitkästä sotilasurasta. 1771 talo siirtyi hänen pojalleen Ollille, joka muutti 1780-luvulla perheineen muualle. Talo jäi asumattomaksi, mistä Autio-nimitys saattaa juontua. Vuonna 1788 Aution talo alkoi palvella saarnaajan eli papin asuinsijana.

Vuonna 1797 Aution tilalla sattui tulipalo, joka tuhosi pappilan. Samassa yhteydessä tuhoutuivat seurakunnan kirkonkirjat. 1700-luvun loppuun mennessä rakennettiin uusi pappilarakennus, kirkkoherran mukaan nimitetty ”Kolströmin pappila” kylätien suuntaisesti lähemmäksi tietä. Vuoden 1785 tiluskartan mukaan Aution tai Pappilan tilalla peltokuvioiden ja Muoniojärven väliin jäävällä alueella olisi sijainnut kirkko. On epäselvää, että tarkoitetaanko viittauksilla Ollintörmän saarnahuoneeseen samaa rakennusta kuin vuoden 1785 tiluskartassa. Onko kartan sijaintitieto Ali-Muonionniskan kirkosta virheellinen, vai onko rakennuksia ollut kaksi eli ensin Ollinmäellä ja myöhemmin Aution tonttimaalla? Asiaa lähdettiin selvittämään arkeologisin koekaivauksin.

Ope­tus­si­säl­tö­jä

Muonion historiaan ja kirkonkylässä tapahtuneisiin muutoksiin perehdyttiin muun muassa vanhojen karttojen ja valokuvien avulla.

Klikkaa yllä olevaa kuvaa, ja lataa kaivausaluepeli PDF:nä! Ohjeet peliin löydät Vanhat kartat-tunnin tehtävänannon lopusta.

Kurssi mediassa

Oheisten linkkien kautta pääset lukemaan ja kuuntelemaan uutisia kurssista ja tutkimuksista.

”Oppilhaat kaivava framile ommaa histuuriaa”, Meänraatio, SVT

Avoimet kuopat: Men­nei­syy­den metsästäjät Muoniossa -ylei­sö­ti­lai­suus

Kurssin yhteydessä oli tarkoitus järjestää myös yleisölle avoin iltatilaisuus, mutta valitettavasti se jouduttiin sairastumisen vuoksi perumaan.

Tule tutustumaan arkeologisiin kaivauksiin Muonion Pappilaan! Kaivaukset ovat osa yhteisöarkeologista kurssia, jonka Tornionlaakson museo järjestää 15.–26.8.2022 Muonion yhtenäiskoulun 5. ja 6. luokkien oppilaille. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Tapahtumassa on kahvitarjoilu (vapaaehtoinen maksu seurakunnan hyväksi) ja mahdollisuus makkaranpaistoon.

Yleisöllä on mahdollisuus tutustua kurssin kaivauksiin maanantaina 22.8.2022 klo 18–20 osoitteessa Puthaanrannantie 14. Tornionlaakson museon arkeologit ovat paikalla esittelemässä hanketta ja vastaamassa kysymyksiin. Tervetuloa!

Kuvassa lapsi kaivaa lastalla ja kihvelillä arkeologista kerrostumaa kaivauksilla
Kirjallisuutta ja lähteitä

Anttila, Olavi, Anttila, Pentti & Korteniemi, Tuomo (toim.) (2021). Muonion asutus 1600-luvun alusta 1930- luvun lopulle. Talot ja ihmiset. Osa II. Väyläkirjat, Rovaniemi

Heiskanen, Jari (2018). Muonion rakennetut ympäristöt. Jälleenrakennuksesta modernismiin, kirkonkylä ja taajama. Tutkimusraportti. Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto. FCG Oy & Muonion kunta

Vuollo, Martti (2010). Haminan rauhan vaikutukset Muonionniskan seurakuntaan. Teoksessa Kurki, Veli-Pekka, Hietala, Kosti & Vähäsarja, Vilho (toim.). Muonion kairoilta IV. 63–68. Lions Club Muonio, Muonio

Vuollo, Martti (2012): Muonion seurakunta 200 vuotta. Barents-kirjat, Kokkola

Luoto, Kalle (2018). Muonion keskustaajaman osayleiskaava arkeologinen inventointi. Tutkimusraportti. Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto. FCG Oy & Muonion kunta.