Liikennefoorumi vauhdittamaan rajat ylittävää liikennettä Perämerenkaarella

Liikennefoorumi vauhdittamaan rajat ylittävää liikennettä Perämerenkaarella

Perämerenkaaren rajat ylittävä liikennefoorumi kokoontui ensimmäistä kertaa TornioHaaparannalla tiistaina 19.3. Puheenjohtajaksi valittiin Tornion kaupunginjohtaja Jukka Kujala ja varapuheenjohtajaksi Haaparannan kunnanjohtaja Roger Danell.

Foorumi tuo yhteen Perämerenkaaren ruotsalaisten ja suomalaisten kuntien, aluehallinnon, liikennetoimijoiden, rajaneuvonnan ja elinkeinoelämän edustajat.

– Bothnian Arc Cross-Border Transport Forumin jäseninä korostamme julkisen rahoituksen turvaamista molemmin puolin Suomen ja Ruotsin rajaa rajat ylittävän henkilöjunaliikenteen käynnistämiseksi TornioHaaparannalla. Peräänkuulutamme järjestelmällistä ja tiivistä vuoropuhelua ja yhteistyötä paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla, maiden ja hallitusten välillä sekä Euroopan unionin kanssa varmistaaksemme tarvittavat investoinnit toimivien liikenneyhteyksien ja infrastruktuurien luomiseksi Suomen, Ruotsin ja Norjan välille, Itämereltä Pohjois-Atlantille, liikennefoorumin jäsenet totesivat yhteisesti.

Perämerenkaari on merkittävä taloudellinen keskittymä ja kansainvälisesti tärkeä liikennekäytävä Euroopan pohjoisosassa. Perämerenkaari on keskeinen osa Euroopan laajuista TEN-T-liikenneverkkoa, joka yhdistää Pohjoismaat muuhun Eurooppaan.

Syksyllä 2023 valmistui työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamana ja Pohjois-Pohjanmaan liiton, Oulun kaupungin ja Perämerenkaari ry:n yhteistyönä Perämerenkaaren liikennevisio vuoteen 2040: ”Saumaton liikenne ja logistiikka – tavoitteena kestävä, kasvava ja kiinnostava Perämerenkaari”. Vision laatimiseen osallistui lähes 80 Perämerenkaaren Ruotsin ja Suomen puolen sidosryhmää, joiden mukana muun muassa kuntia ja liikenne- ja logistiikkatoimijoita.

Vision laatimisen yhteydessä tunnistettiin tarve perustaa uusi, Suomen ja Ruotsin puolen yhteinen liikennefoorumi varmistamaan jatkuva rajat ylittävä ja eri toimijoiden välinen dialogi liikenneasioista. Foorumi toteuttaa visiossa laadittua toimenpideohjelmaa sekä edistää alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti yhdessä liikenneteemoja ja tavoitteita, joilla on rajat ylittävä ulottuvuus.

Rajat ylittävällä liikennevisiolla on kahdeksan tavoitetta, joita foorumi edistää. Tavoitteita ovat muun muassa kestävä liikenne sekä yhtenäiset, sujuvat logistiikka- ja matkaketjut, turvallisuus ja alueen saavutettavuus sekä tavaroiden ja ihmisten rajaton liikkuvuus, joka tukee investointeja

Ensimmäisessä kokouksessa liikennefoorumi päätti edistää muun muassa rajanylisen henkilöliikenteen käynnistämistä ja yhteisen tilannekuvan rakentamista suomalaisten ja ruotsalaisten toimijoiden välille, jotta voimme tehokkaammin edistää rajanylisen liikenneinfran kehittämistä.

Kuva: Yhtenä osana liikennefoorumia tutustuttiin Haaparannan rautatieasemaan ja matkan varrella nähtiin Matkakeskus, Tornion rautatieasema ja tietysti rautatiesilta. Liikennefoorumiin osallistui väkeä Perämeren kaaren kunnista ja Lapin liitosta sekä VR:ltä ja muista liikenneviranomaisista. 

Bothnian Arc, Perämerenkaari ry. pyrkii edistämään alueellamme rajat ylittävää yhteistyötä edistäen kestävää, tasapainoista ja rajatonta aluekehitystä ottaen huomioon alueellisen monimuotoisuuden. Bothnian Arc on yksi Pohjoismaisen ministerineuvoston kahdestatoista raja-alueesta ja AEBR:n (Association of European Border Regions) jäsen.

Yhteystiedot

bothnianarc.eu

Lisätietoja

Tornion kaupunginjohtaja Jukka Kujala, jukka.kujala@tornio.fi, p. +358 40 132 0403
Haaparannan kunnanjohtaja, roger.danell@haparanda.se

Sivun alkuun