Etusivu » Ajankohtaista » Tornio kymmenen kärkeen kuntien yritysmyönteisyyttä mittaavassa EK:n Kuntarankingissa

Tornio kymmenen kärkeen kuntien yritysmyönteisyyttä mittaavassa EK:n Kuntarankingissa

Ihmisiä kävelemässä ja syömässä jäätelöä kävelykadulla kesällä

Tornio sijoittuu hienosti kymmenen kärkeen Elinkeinoelämän keskusliiton tuoreessa Kuntarankingissa, jossa vertaillaan 50 kunnan yrittäjyysaktiivisuutta ja kuntataloutta sekä kuntien yritysmyönteisyyttä ja vetovoimaisuutta paikallisten pk-yrittäjien näkökulmasta.

Tornio on 64 pisteellään vertailun jaetulla kymmenennellä sijalla yhdessä Nurmijärven kanssa.

Tornio edelle yltävät vertailussa suurimmista kaupungeista Seinäjoki (71) ja Espoo (68) ja muista kunnista Lieto (85), Naantali (80), Kaarina (73), Järvenpää (72), Kauhava (71), Porvoo (67), Kalajoki (67) ja Tuusula (66). Vertailussa on mukana kaikkiaan 50 kuntaa, joista EK sai yrityskyselyssään eniten vastauksia ja vertailutietoa.

Ko­ko­nai­sar­vo­sa­na kunnan elin­kei­no­po­li­tii­kal­le

Joka toinen vuosi toteuttava Kuntaranking perustuu kahteen mittariin: kuntataloutta ja yrittäjyyttä kuvaavaan tilastotietoon (mm. tuloveroprosentti, työllisyysaste, yrittäjyysaste, aloittaneet yritykset) ja yrittäjille suunnattuun kyselyyn.

Kyselyssä yrittäjiltä pyydetään näkemyksiä kuntapäätöksenteon yrityslähtöisyydestä, kuten päätösprosessien ja kaavoituksen sujuvuudesta ja yritysvaikutusten huomioimisesta päätöksenteossa. Kyselyssä selvitetään yrittäjien kokemuksia myös julkisista yrityspalveluista kuten neuvonnasta, rahoituksen ja toimitilojen saatavuudesta sekä yritysten tasapuolisesta kohtelusta.

Lisäksi yrittäjiltä kysytään kokemuksia paikallisesta yritysilmapiiristä ja palveluiden tuotannosta, kuten julkisista hankinnoista ja kilpailutuksista sekä ylipäätään yritysten mahdollisuuksista tuottaa kuntapalveluja. Yrittäjät saavat myös arvioida sijaintipaikkakuntansa sopivuutta ja antaa kokonaisarvosanan kunnan elinkeinopolitiikalle.

Tornio on yrittäjien kaupunki

Tornio on tilastojen valossa yrittäjien kaupunki. Kaupungin yrittäjyysaktiivisuutta kuvaa esimerkiksi se, että Tornioon perustettiin vuonna 2022 yhteensä 115 uutta yritystä. Tämä on puolet koko Meri-Lapin alueelle viime vuonna perustetuista uusista yrityksistä.

Kuuden vuoden seurantajaksolla vuosina 2017–2022 Tornioon perustettiin 661 uutta yritystä, kun koko Meri-Lapissa vastaava luku on samalla ajanjaksolla 1 361. Samalla kuuden vuoden seurantajaksolla Meri-Lapin alueella lakkasi tai poistui rekisteristä yhteensä 1 261 yritystä. Torniossa taas perustettuja yrityksiä on kuuden vuoden seurantajaksolla 120 enemmän kuin lakanneita tai rekisteristä poistuneita.

Seu­tu­kun­ta­na tar­kas­tel­len Kemi-Tornio putoaa sijalle 20

EK:n Kuntaranking laittaa paremmuusjärjestykseen myös seutukunnat, joita on vertailussa mukana 25.

Seutukuntien välisessä vertailussa Kemi-Tornion seutukunta jää sijalle 20. Edellisessä vertailussa vuonna 2021 Kemi-Tornion seutukunta ylsi sijalle 16.

Kemi-Tornion seutukuntaa kokonaisuutena tarkastellen yritysten arviot ovat kaikilla osa-alueilla kriittisempiä kuin edellisessä mittauksessa. Erityisesti yrittäjien tyytymättömyys kuntien elinkeinopolitiikkaan on lisääntynyt. Myös seutukunnan sijainnin arvostus on heikentynyt. Lisäksi seutukunta menestyy kokonaisuutena tarkastellen heikosti kuntatalouden ja yrittäjyysaktiivisuuden tilastovertailussa.

Kemi-Tornion seutukunnan muodostavat Tornion ja Kemin ohella Keminmaa, Simo ja Tervola, joista ei ole saatavilla kuntatason vertailutietoa.

Lue lisää

EK:n Kuntaranking 2023: Seinäjoen, Rauman ja Salon alueet jälleen mitalisijoilla, Tampere lähestyy kärkikolmikkoa (ek.fi)