Kaupungin, Lappian ja Lapin ammattikorkeakoulun kumppanuus vahvistaa Tornion elinvoimaa

Kaupungin, Lappian ja Lapin ammattikorkeakoulun kumppanuus vahvistaa Tornion elinvoimaa

Tornion kaupunki, Lappia ja Lapin ammattikorkeakoulu jatkavat tiivistä yhteistyötä Tornion elinvoiman vahvistamiseksi. Kaupunki ja oppilaitokset allekirjoittivat tiistaina kolmevuotisen kumppanuussopimuksen, jonka keskiössä ovat koulutuksen, työllisyyden ja yrittäjyyden kehittäminen Torniossa.

Yhteistyön tavoitteena on esimerkiksi parantaa osaavan työvoiman saatavuutta, lisätä työllisyyttä ja kehittää työelämäpalveluja sekä edistää yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Agendalla on myös kulttuurin ja tapahtumien kehittäminen.

Toimenpiteet tukevat Tornion kaupunkistrategian toteutumista ja vahvistavat Tornion elinvoimaa.

– Vanhana koulukaupunkina Torniolle on tärkeää kokoontua oppilaitosten kanssa saman pöydän ääreen. Veto- ja pitovoimaa on mahdollisuus rakentaa juuri työpaikkojen ja koulutuksen kautta, perustelee kehitysjohtaja Sampo Kangastalo.

Kansainvälinen kaupunki houkuttelee osaavaa työvoimaa

Myös kaupungin puolesta sopimuksen allekirjoittanut kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli Rainio toivoo paikallisten oppilaitosten mieltävän itsensä osaksi kaupunkiorganisaatiota, joka pelaa samaa maaliin.

– Tornio tekee töitä monialaisen teollisuuskentän puolesta ja haluaa profiloitua vihreän teollisuuden kaupungiksi, joka luo yrityksille mahdollisuuksia kestävään kasvuun ja toimintaan myös globaaleilla markkinoilla, Rainio kuvailee.

Kasvua haastaa nyt osaavan työvoiman saatavuus. Työvoimapula nousee Rainon mukaan jatkuvasti esille esimerkiksi yritysvierailuilla.

– Ulkomaisen työvoiman saatavuus nähdään yrityksissä merkittävänä tekijänä ja nopeana keinona raivata esteet tuotannon kasvun tiellä, Rainio kuvailee.

Rainio kannustaakin sopimuskumppaneita katsomaan asioita kansainvälisten linssien läpi. Tornio haluaa olla paikka, joka houkuttelee kansainvälistä osaamista ja pystyy tarjoamaan esimerkiksi kaupunkiin muuttaville perheille helppoa käytännön arkea ja kansainvälisen kasvualustan.

Kumppanuussopimuksen yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi koulutus- ja asiantuntijayhteistyö, erilaiset tutkimukset ja selvitykset sekä hanketyö. Kumppanit edistävät yhteistyössä myös työelämää ja koulutusta tukevia työharjoitteluja ja opinnäytetöitä, järjestävät vierailuja ja rekrytointitapahtumia, tekevät viestintä- ja markkinointiyhteistyötä sekä rakentavat kansainvälistymistä ja työllisyyttä tukevia uusia avauksia.

Lue lisää

Tornion kaupungin, Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n ja Koulutuskuntayhtymä Lappian välinen kumppanuussopimus 2024-2026 (kaupunginhallitus 19.2.2024 § 55)

Sivun alkuun