Etusivu » Ajankohtaista » Tornionlaakson lippokalastushanke sai merkittävän Interreg Aurora -rahoituksen

Tor­nion­laak­son lip­po­ka­las­tus­han­ke sai merkittävän Interreg Aurora -rahoituksen

Siianlippoaja kalastaa krenkulla

Interreg Auroran valintakomitea hyväksyi 15 uutta hanketta 13.6.2024 Norjan Bodøssa järjestetyssä kokouksessaan. Yli 9 miljoonaa euroa myönnettiin rajat ylittäville toiminnoille, jotka tukevat kestävää kehitystä ja parantavat arkeamme monin eri tavoin.

Yksi hyväksytyistä hankkeista on Tornionlaakson lippokalastushanke Torne Valley Dipnet Culture, joka pyrkii säilyttämään ja turvaamaan satoja vuosia vanhaa kulttuuriperintöä ja sen siirtymistä tuleville sukupolville.

Tornionlaakson lippokalastushankkeen kokonaisbudjetti on noin 820 000 euroa. Siitä EU kustantaa 65 prosenttia, Lapin liiton ja Region Norrbottenin osuus on noin 25 prosenttia ja Tornion ja Haaparannan kaupunkien osuus 10 prosenttia. Hanke alkaa elokuussa 2024 ja päättyy joulukuussa 2026. Hankkeessa on neljä työpakettia, jotka sisältävät toimintoja suojelustrategiasta mobiilinäyttelyyn, VR-sisältöihin ja -sovelluksiin sekä rajat ylittävän lippokalastuskulttuurin tunnetuksi tekemiseen ja mielenkiinnon herättämiseen erilaisin keinoin, kuten tarinankerrontatilaisuuksien ja podcastin avulla.

Hanke lisää tietämystä ja opettaa taitoja nuoremmalle sukupolvelle. Yhteiseen kestävään suojelutyöhön osallistuu laajasti perinteenharjoittajia, kalastusyhteisöjä, kuntia, erilaisia julkisia ja yksityisiä organisaatioita Ruotsista ja Suomesta.

Hanketta hallinnoi Tornion kaupunki. Koko hanke toteutetaan yhteistyössä Tornion ja Haaparannan kuntien sekä sidosryhmien, kuten ProSiika ry:n, Yrkeshögskolan Novian ja Norrbottenin museon kanssa. Kaikki hankkeen tavoitteet integroituvat kestävän kehityksen, ekologisen, taloudellisen ja erityisesti sosiaalisen ulottuvuuden piiriin peilaten Unescon konventioita. Se myös sisältää Agenda 2030 -tavoitteet keskeisinä kulmakivinä.

Hanke on jatkoa perinteenharjoittajien pitkäaikaiselle työlle ainutlaatuisen Tornionjoen lippokalastuskulttuurin suojelemiseksi. ProSiika ry ja sen yhteisön jäsenet edustavat perinneyhteisöä molemmin puolin rajaa. Yhteensä seitsemän yhdistystä (ProSiika ry, Kukkolankosken osakaskunta, Korpikylän osakaskunta, Kukkola Fiskesamfällighet, Matkakoski Fiskeförening, Korpikylä Hembygdsförening, Kultur-Ekot) osallistuu projektin toteutukseen. ProSiika ry toimii hankkeessa yllä mainittujen yhdistysten kattojärjestönä.

Koska lippokalastuskulttuuri on valittu monikansalliseksi ehdokkaaksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle, Suomen Museovirasto ja Ruotsin ISOF (Institutet för språk och folkminnen) osallistuvat rajat ylittävään yhteistyöhön Unesco-hakemuksen osalta virallisina kumppaneina.

Interreg Aurora on Euroopan unionin rajat ylittävän yhteistyön ohjelma vuosina 2021-2027. Tämä nyt myönnetty EU-rahoitus tukee siis Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon hakeutumista sataprosenttisesti.

Kuva: Pentti Laitinen