Tornion Vesi Oy:n vesi- ja jätevesimaksut

Tornion Vesi Oy:n hallituksen hyväksymä 30.10.2023 § 10, voimaantulopäivä 1.1.2024. Tornion Vesi Oy perii sekä yleiset toimitusehdot että sopimusten ehdot ja vesihuollon kustannukset huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja.

Käyttömaksu

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämä veden määrä. Se mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedestä ja jätevedestä. Asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksut ovat:

  • Puhdas käyttövesi 2,17 €/m3 (alv 24 %)
  • Jätevesi 2,83 €/m3 (alv 24 %)

Perusmaksu

Tornion Vesi Oy:n perusmaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, vesimittarin koon ja käyttömaksun perusteella seuraavasti:

 

Mittarikoko  Vesi Jätevesi
Omakotitalo 15-20 mm 44 x 2,17 44 x 2,83
Muu kiinteistö 15-20 mm 70 x 2,17 70 x 2,83
25 mm 70 x 2,17 70 x 2,83
30 mm 173 x 2,17 173 x 2,83
40 mm 302 x 2,17 302 x 2,83
50 mm 367 x 2,17 367 x 2,83
80 mm 389 x 2,17 389 x 2,83
100 mm 454 x 2,17 454 x 2,83

 

Poikkeukset

  • Muiden kuin asuinkiinteistöjen ja asuinkiinteistöihin vesihuollon suhteen rin­nastettavien kiinteistöjen maksut hinnoitellaan tarvittaessa erikseen. Sama koskee vesihuollon yleisten toimitusehtojen kohdassa 2.5 tarkoitettujen liitty­jien maksuja.
  • Mikäli asiakas jatkaa kehotuksesta huolimatta huleveden johtamista jätevesiverkostoon, peritään kaksinkertainen jätevesimaksu.

Viivästyskorko ja perimiskustannukset

Viivästyskorko määräytyy kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaan. Perimiskustannuksina veloitetaan 5,00 euroa jokaisesta maksukehotuksesta. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.

Sivun alkuun