Tont­ti­joh­to­mak­sut

Tont­ti­joh­to­mak­sut

Voimaantulopäivä 1.1.2020.

Tonttijohtoja (vesijohto, jätevesi- ja hulevesiviemäri) ovat runkojohtojen ja kiinteistöjen väliset johto-osuudet. Tonttijohtojen materiaalin, koon ja sijoituksen päättää yhtiö. Kullakin kiinteistöllä tulee olla erilliset tonttijohtonsa ellei yhtiö muuta järjestelyä hyväksy.

Tont­ti­joh­to­mak­su­luo­kat

Maksuluokka I

Omakoti- ja paritalot sekä vapaa-ajan asunnot

Maksuluokka II

Kiinteistön vesijohtoø ≤63
Jätevesiviemäriø ≤160
Hulevesiviemäriø ≤315

Maksuluokka III

Kiinteistön vesijohtoø >63
Jätevesiviemäriø >160
Hulevesiviemäriø >315

Mikäli kiinteistölle rakennetaan enemmän kuin yhdet tonttijohtoliittymät (vesijohto, viemäri- ja hulevesiviemäri), peritään tonttijohtomaksu jokaisesta liittymästä. Hulevesiliittymän puuttuminen ei vaikuta maksun suuruuteen.

Tonttijohto yleisellä alueella

MaksuluokkaVeroton €Verollinen € (alv 24%)
I1 884,832 337,19
II4 234,435 250,69
III6 842,218 484,34

Tonttijohtomaksu yleisellä alueella sisältää:

 • kaivuluvan
 • maatyöt
 • liitoksen run­ko­joh­toi­hin
 • putkityöt ka­tua­lu­eel­la ma­te­ri­aa­lei­neen sisältäen venttiilin
 • ve­si­mit­ta­rin asentamisen kiin­teis­tös­sä sul­ku­vent­tii­lei­neen (vain vesimittari jää yhtiön omai­suu­dek­si)
 • ra­ken­net­tu­jen johtojen kar­toi­tuk­set

Tonttijohtomaksuihin saa seuraavat alennukset:

 • rakennetaan tai saneerataan vain yksi johto -25%
 • saneeraus tehdään run­ko­joh­to­työn yhteydessä – 30%

Tonttijohto haja-asu­tusa­lu­eel­la

MaksuluokkaVeroton €Verollinen € (alv 24%)
I1 092,001 354,08
II2 455,953 045,38
III3 968,494 920,93

Tonttijohtomaksu haja-asutusalueella sisältää:

 • liitostyön ve­si­joh­to­run­koon vent­tii­lei­neen
 • ve­si­mit­ta­rin asentamisen kiin­teis­tös­sä sul­ku­vent­tii­lei­neen (vain vesimittari jää yhtiön omai­suu­dek­si)
 • rakennetun johdon kar­toi­tuk­sen

Tonttijohtomaksuun ei sisälly mahdollista louhintaa, roudan sulatuksia, tien alitusporauksia tai muuta erikoistekniikkaa. Nämä laskutetaan todellisten kustannusten mukaisesti liittyjältä. Kiinteistön omistaja tilaa yhtiöltä vesimittarin asennuksen, kun rakennuskohteessa on siihen valmiudet. Vesimittarin asennus sisältyy tonttijohtomaksuun.