| Halmkrona Ilkka

Yhdessä, samaan suuntaan – mietteitä koronan muotoileman lukuvuoden päätteeksi

Yhdessä, samaan suuntaan – mietteitä koronan muotoileman lukuvuoden päätteeksi

Lukuvuotta 2020-2021 voidaan arvioida monesta eri vinkkelistä. Oppilaiden kannalta perinteiset tarkastelutavat eivät pandemiavuodesta huolimatta ole muuttuneet. Päättöluokkalaiset saavat viimeisen peruskoulun todistuksen ja lukuvuositodistuksia ”tihrustellaan” kiinnostuneena. Tornion koulut ja koulutuksen järjestäjä arvioivat omaa toimintaansa ja lukuvuoden alussa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Lukuvuosi alkoi vahvassa uskossa siihen, että koko vuosi voitaisiin olla lähiopetuksessa. Näin ei kuitenkaan käynyt. Jo marraskuussa ensimmäiset oppilaat ja opettajat asetettiin karanteeniin. Pitkin lukuvuotta vaihteleva määrä koulujen väkeä oli koronaepidemian vuoksi poissa töistä. Putaan koulussa sata oppilasta ja yhdeksän opettajaa oli karanteenissa ja koulun toiminnan turvaamisen kannalta oli välttämätöntä siirtyä osittaiseen etäopetukseen. Samoin kävi Raumon koululla huhtikuussa. Lisäksi koko Näätsaaren koulu suljettiin pariksi viikoksi. Yksittäisiä luokkia oli karanteenissa Seminaarin koulusta, Kokkokankaan koulusta ja Karungin koulusta. Lukiossa siirryttiin tarvittaessa lyhyisiin etäopetusjaksoihin pandemiatilanteen niin vaatiessa.

Viime kevään pakollisen digiloikan opit osoittautuivat hyödyllisiksi myös tänä keväänä ja opetus voitiin järjestää koronan kurittamissakin kouluissa hyvin. Nopea reagointi auttoi pysäyttämään taudin leviämisen ja samalla vältyttiin koko kaupungin koulujen sulkemiselta.

Kaiken kevääseen kouluissa liittyvän väsymyksen ja loman odotuksen rinnalla on tärkeä käydä läpi omaa itsearviointia lukuvuodesta. Lukuvuotta hallitsi koronaepidemia ja siitä selviäminen. Suuret kiitokset kuuluvat niin opettajille kuin kaikille koulussa työskenteleville henkilöille. Epävarmuudesta huolimatta koulussa työskenneltiin opetussuunnitelman mukaan. Oppilaat ja heidän huoltajansa ymmärsivät tilanteen ja suhtautuivat asiaan hyvin käytännönläheisesti, kiitos siitä.

Toivotaan ja uskotaan, että lukuvuosi 2021–2022 on lähiopetuksen juhlaa. Tämä on niin oppilaiden, huoltajien, opettajien kuin koulun muun henkilökunnan harras toive. Suomalainen peruskoulu selviää etäopetuksesta, mutta parhaimmillaan se on kohdatessaan oppilaat kasvotusten.

Koronaepidemia on hallinnut jo kahta peräkkäistä kouluvuotta ja jättänyt kiistämättä jälkeensä paljon puhuttua oppimisvajetta. Tätä vajetta on ryhdytty korjaamaan valtiovallan avustusten turvin. Olemme saaneet rahoitusta erityisopetusjärjestelyihin ja ryhmäkokojen pienentämiseen. Nämä tukitoimet ovat tarpeen vielä pitkän aikaa, vaikka pysyvään lähiopetukseen siirryttäisiinkin.

Tornion kaupungin linjaus on, että ryhmäkokojen täytyy olla perusopetuksessa ”asiallisia”. Ryhmissä on oltava mahdollisuus hyvään opetukseen. Tämä perinne velvoittaa toivottavasti uusiakin päättäjiä.  Tarvittaessa on tehtävä rakenteellisia uudistuksia, jotta pystymme vastaamaan oppilaiden suunnalta tuleviin haasteisiin.

Oppilaspolut ovat hyvin erilaisia ja oppilaita on erittäin tärkeää kuunnella. Kuuleminen on mahdollista luokissa, joissa ryhmäkoko on järkevä. Niissä oppilaan vaikeudet huomataan ja niihin voidaan tarttua samaan suuntaan tähdäten. Tuo suunta on oppilaan oppimisen ja kehityksen tukeminen.

Lämpimät kiitokset ja rentouttavan kesäloman toivotukset kaikille koulussa työskenteleville.

Ilkka Halmkrona
Sivistystoimenjohtaja

Sivun alkuun