Vanhemmuus ja parisuhde

Tältä sivulta löydät tukea van­hem­muu­teen ja pa­ri­suh­tee­seen.

Etusivu » KASVATUS JA OPETUS » Tornion perhekeskus » Vanhemmuus ja parisuhde

Tukea van­hem­muu­teen ja pa­ri­suh­tee­seen

Vanhemmuus ja parisuhde ovat perhe-elämän pohja. Vanhemmaksi kasvua tapahtuu läpi koko elämän. Elämäntilanteiden muuttuessa, lapsiperhearjen haasteet voivat vaikuttaa myös parisuhteeseen ja voit tarvita tukea sekä vanhemmuuteen että parisuhteeseen.

Neuvola

Neuvolatyö on ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää työtä. Neuvolan palvelut perustuvat tutkittuun tietoon pohjautuviin huolellisesti toteutettuihin määräaikaisiin terveystarkastuksiin ja terveysneuvontaan, joissa huomioidaan yksilöiden ja koko perheiden tarpeet.
Linkki Tornion neuvoloiden sivulle.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on suunnattu kaikille peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Kouluterveydenhuollossa edistetään oppilaan kasvua ja kehitystä sekä terveyttä ja hyvinvointia tunnistaen varhaisen tuen tarpeet ja tukien ja ohjaten jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Myös vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen kuuluvat kouluterveydenhuollon tehtäviin. Kouluterveydenhuollossa tehdään yhteistyötä muun muassa opettajien, koulukuraattorien ja -psykologien kanssa eli kouluterveydenhuolto on osana monialaista opiskeluhuoltoa.
Linkki Tornion kouluterveydenhuollon sivuille.

Kasvatus- ja perheneuvonta

Kasvatus- ja perheneuvonta on matalan kynnyksen palvelu, jonka asiakkaaksi tullaan yhteistyötahon ohjaamana tai oma-aloitteisesti. Toimintaa ohjaavina periaatteina ovat luottamuksellisuus, maksuttomuus, asiakaslähtöisyys, työskentelytavoista yhdessä asiakkaan kanssa sopiminen sekä tarpeen mukainen yhteystyö muiden tahojen kanssa. Kasvatus- ja perheneuvonnan ydintehtävät ovat vanhemmuuden tukeminen, lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen, pari- ja perhesuhteiden tukeminen sekä asiantuntija-apu.
Linkki Tornion kasvatus- ja perheneuvonnan sivuille.

Seurakunta

Tornion seurakunnalla on perhekerhoja ja lastenkerhoja vanhempien ja kotona olevien lasten tueksi.

Ekavauva-ryhmä on suunnattu 0-6 kk ikäisten vauvojen ensimmäistä kertaa äidiksi tulleille. Maksuton suljettu ryhmä kokoontuu noin 10 kertaa. Ryhmän tavoitteena on tarjota vertaistukea uudessa, monenlaisia tunteita herättävässä elämäntilanteessa sekä rohkaista äitejä tapaamaan myös ryhmän ulkopuolella. Ryhmän tarkoituksena on vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia ryhmän jäsenten omista näkökulmista ja toiveista lähtien.

Kamalat Äidit -ryhmä murrosikäisten lasten äideille, jossa voi vaihtaa ajatuksia muiden äitien kanssa. Ryhmästä saat tietoa murrosiästä ja vinkkejä teiniarkeen.

Diakoniapäivystykseen voit tulla keskustelemaan mielessäsi olevista asioista sekä ruoka-aputarpeesta ilman ajanvarausta. Diakoniapäivystys on keskiviikkoisin klo 9-11 Suensaaren seurakuntatalon diakoniatoimistossa, os. Kirkkokatu 13, kuukauden viimeisenä keskiviikkona Järjestötalolla, Kemintie 53 sekä klo 15-17 Suensaaren seurakuntatalolla, diakoniatoimistossa.

Linkki Tornion seurakunnan sivuille.

Järjestöjä ja kohtaamispaikkoja

Tornion Perheiden Talo on niin sanotusti avoin olohuone, jossa vanhemmat ja lapset tapaavat toisiaan ja vertaistuki mahdollistuu samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Tilassa järjestetään lastenkerhoja, perhekerhoja, iltaperhekahvilaa, kursseja ja tapahtumia. Lisäksi järjestetään leikkikenttätoimintaa. Perheiden Talolla järjestää toimintaa monet eri toimijatahot.
Linkki Tornion Perheiden Talon sivuille.

Muiden järjestöjen ja sähköisten palvelujen yhteystietolinkkejä.

MLL Tornion yhdistys
Tornion 4H-yhdistys ry
Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry

Valtakunnallisia palveluita

Tarina-auttaminen on matalankynnyksen apua sinulle verkossa 24/7. Tarina-auttaminen on oikea-aikaista ja tulee luokse ja kohtaa digiarjessa heti, kun huolta alkaa hahmottamaan ja sanoittamaan.
Voit tutustua tarina-auttamiseen seuraavilla sivuilla:
–  enjaksa.fi – on suunnattu lasten vanhemmille ja sieltä löytyy myös huolikartoitus sekä apua lapsiperheiden vanhempien elämänhuoliin videoiden muodossa.
Jos haluat lisää tukea, sivustot ohjaavat sinut Tornion Pyydä apua -palveluun, josta voit pyytää apua matalalla kynnyksellä anonyymisti.
Linkki enjaksa.fi-sivuille.

Apua huoliin -chat tarjoaa apua lappilaisten nuorten ja lapsiperheiden vanhempien huoliin. Vastaajana lappilaisia nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia.
Chat on avoinna tiistaisin–torstaisin klo 15–17. Apua huoliin -chatissa seksuaalineuvontaa nuorille keskiviikkoisin klo 17-19.
Linkki apua huoliin -chatiin.

Mannerheimin lastensuojeluliiton vanhempainnetistä löydät tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen sekä tietoa lapsen eri ikäkausien kehityksestä. Sivuilta löydät myös maksuttoman vanhempainpuhelimen ja vanhempainchatin, joissa voit puhua tai kirjoittaa mistä tahansa vanhemmuuteen liittyvästä asiasta.
Linkki MLL:n vanhempainnettiin.

Vanhempien Akatemian® maksuton toiminta tarjoaa monipuolisesti luentoja, vanhemmuusryhmiä, perheille yhteistä toimintaa sekä henkilökohtaista tukea ohjausta vanhemmuuteen 0-16 -vuotiaiden lasten vanhemmille niin pienten kuin vähän isompienkin pulmatilanteiden kanssa. Vanhempien Akatemia sijaitsee Oulussa, mutta järjestää toimintaa verkossa, jolloin voit osallistua mistäpäin Suomea tahansa.
Linkki Vanhempien Akatemian® -sivuille.

Väestöliiton sivuilta löydät tukea ja tietoa mm. vanhemmuuteen ja parisuhteeseen.
Linkki Väestöliiton sivuille.

Neuvokas perheen sivuilta löydät vinkkejä ja ideoita perhearjen hyvinvointiin. Neuvokas perhe on apunanne, kun syöminen, liikkuminen, lepo, ruutuaika tai lapsen keho mietityttää. Neuvokas perhe on osa Suomen Sydänliiton toimintaa.
Linkki Neuvokas perheen sivuille.

Suomen Mielenterveys ry:n MIELI ry on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. Mieli.fi -sivuilta löydät tukea myös vanhemmuuteen.
Linkki MIELI.fi vanhemmuussivuille.

Miessakit ry:n sivuilta löydät tukea isyyden tueksi. Tarjolla on matalankynnyksen vertaistoimintaa. Sivuilta löydät mm. ISÄluuri-puhelinpalvelun, joka tukee ja neuvoo isiä sekä konsultoi ammattilaisia isyyteen liittyvissä kysymyksissä. Puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 9-16 numerossa 044 751 1332 ja vastaajana on Miessakkien päivystävä isätyöntekijä.
Linkki Miessakit ry:n sivuille.

Parisuhdekeskus Kataja ry on vuonna 1994 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen parisuhdetyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Sivuilta löydät tietoa ja tukea parisuhteeseen. Parisuhdekeskus Kataja ry järjestää mm. luentoja ja kursseja, puhelinneuvontaa, chat-neuvontaa, parineuvontaa verkossa sekä koulutuksia vapaaehtoisille ja ammattilaisille.
Linkki Parisuhdekeskus Kataja ry:n sivuille.

Sexpon sivuilta löydät maksutonta neuvontaa seksuaalisuuden, seksin, sukupuolisuuden ja ihmissuhteiden kysymyksissä. Yhteyttä voit saada luottamuksella ja nimettömästi netissä, puhelimitse, videopuhelun välityksellä ja kasvokkain. Yhteydenottoihin vastaavat koulutetut seksologian ammattilaiset.
Linkki Sexpon sivuille.

Sateenkaari-ihmisten perhesuhdekeskuksen sivuilta löydät tietoa, vertaistapahtumia ja apua sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville sekä heidän läheisilleen perhe-, rakkaus- ja läheissuhteiden tueksi. Jokaisella on oikeus määritellä itsensä ja läheissuhteensa itse ja tulla nähdyksi, kohdatuksi ja tuetuksi omana itsenään, juuri omien suhteidensa kanssa ja omassa tilanteessaan.
Linkki Sateenkaari-ihmisten perhesuhdekeskuksen sivuille.

Väestöliiton Sukupolvien sopu -sivustolta löydät tietoa ja tukea isovanhemmille, tuleville isovanhemmille tai isovanhemmuudesta haaveileville. Palvelu tarjoaa mm. maksuttomia verkkotapahtumia sekä henkilökohtaista keskusteluapua.
Linkki Sukupolvien sopu -sivustolle.

Lapin AMK:n opiskelijoiden tuottamia vinkkejä vanhemmuuteen

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijat tuottivat opinnoissaan tuotoksia vanhemmuuteen liittyen vinkkivihkosten ja videoiden muodossa.

Vinkkivihkonen Vanhemmille
Vanhemmuus Vuorovaikutus
Vanhemmuus Neuvokas Perhe
Vanhemmuuteen Tukea