Kokkokankaan esikoulu

Tornion lapsirikkaimmalla alueella Kokkokankaan koululla on laajennuksen mahdollistamana uusissa tiloissa vuodesta 2011 toiminut myös esiopetusryhmät – Keltaiset, Punaiset ja Siniset. Esiopetusaika päivittäin 9:00-13:00. Esiopetuksen ja perusopetuksen lisäksi koulussamme esikoululaiset saavat täydentävää varhaiskasvatusta 6:30-17:00. Keltaisten ryhmä toimii iltapäiväkerhon tiloissa, jossa 1-2. luokkien koululaisille järjestetään aamu- ja iltapäivähoitoa.

Rakennamme lapselle turvallista polkua koulutielle hyvässä moniammatillisessa yhteistyössä koululla toimien ja vanhempien kanssa. Esiopetuksen tavoitteena on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja käsitystä itsestä oppijana.

Tornion arvoperustan viitoittamana pidämme tärkeänä lapsen kohtaamista, lapsen kuulluksi tulemista ja mielipiteiden arvostamista. Keskeistä esiopetustoiminnassamme on leikki, liikunta, luova ilmaisu, musiikki, kädentyöt ja tutkiva oppiminen. Opimme yhdessä asioita kokeillen, ongelmia ratkaisten, uutta tietoa hankkien, tekemällä oppien ja taiteen monin keinoin.

Eskarimme sijaitsee Kokkomäen juurella, lähiluonnossa metsäilemme; vaellamme, hiihdämme, tutkimme, leikimme, levähdämme – ihmettelemme vuodenaikojen muutoksia, luonnon ihmeitä monia. Herättelemme aisteja monia, rakennamme majoja, kiipeilemme puissa – kaveruustaitoja, itsetuntoa niin tarpeellisia vahvistamme myönteisten kokemusten myötä.

Tervetuloa Kokkokankaan esikouluun!

Sivun alkuun