Henkilöstöjaosto

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstöjaosto. Henkilöstöjaoston tehtävänä on kaupungille työnantajana kuuluvien henkilöstöasioiden käsitteleminen.

Henkilöstöjaoston tehtävät

Henkilöstöjaosto esimerkiksi vastaa henkilöstöstrategian valmistelusta, hyväksyy kaupungin henkilöstön koulutussuunnitelman, päättää kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön palkkauksen yleisperusteista voimassa olevien sopimusten mukaan, päättää virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta ja soveltamisesta, käy paikallisneuvottelut, antaa ohjeet tai määräykset niiden käymiseksi ja hyväksyy paikalliset virka- ja työehtosopimukset sekä päättää harkinnanvaraisesta palkkauksesta muiden kuin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valitsemien johtavien viranhaltijoiden osalta.

Henkilöstöjaosto myös määrittelee johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat sekä työnantajaa edustavat viran- ja toimenhaltijat, vastaa kaupungin yhteistoimintamenettelystä, päättää kaupungin työsuojelutoiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä yhteistyössä kaupungin työsuojeluelinten ja työsuojeluviranomaisen kanssa, vastaa työhyvinvoinnista ja henkilöstöpalveluista, hyväksyy henkilöstöä koskevat suositussopimukset ja toimintaohjeet sekä paikalliset etuudet ja oikeudet ja vastaa kaupungin työllistämisasioiden hoidosta, päättää ammattiyhdistystoimintaan osallistumisesta ja ammattialalisien ja vuosisidonnaisten osien myöntämisestä.

Henkilöstöjaostolle asiat esittelee henkilöstöpäällikkö.

Henkilöstöjaoston kokoonpano

Puheenjohtaja
Marja-Liisa Husa
(KESK)
040 592 5661
varajäsen Kirsti Aho
Matti Lankila (KESK)
040 511 2748
varajäsen Outi Keinänen
Marjo Muhonen (VAS)
040 960 3542
varajäsen Ilkka Kapraali
Varapuheenjohtaja
Janne Olsen
(SDP)
040 716 0939
varajäsen Eija Kanto
Olli Rainio (KESK)
050 596 9249
varajäsen Markku Taramaa

 

Sivun alkuun