Åströ­min­puis­to

Aineen taidemuseon yhteydessä oleva tun­nel­mal­li­nen Aineen puisto sopii erin­omai­ses­ti muun muassa erilaisiin kon­sert­tei­hin ja vaikkapa piknik -tapahtumiin.

Åströ­min­puis­to ta­pah­tu­ma­paik­ka­na

Åströminpuistossa on laululava, ja sen yhteydessä nouseva katsomo. Puiston välittömässä läheisyydessä on myös tapahtuma-alueeksi soveltuva laattapiha.

Eri­tyis­huo­miot

 • Alueella ei ole tarkkaa pai­no­ra­joi­tus­ta, raskaiden ajoneuvojen käytössä on huomioitava, ettei nurmeen eikä kul­ku­väy­liin tule painaumia tai kuoppia

Pinta-ala, pinnat, materiaalit

 • Puis­toa­lu­een pinnat ovat nurmea, kevyen liikenteen väylät kivituhkaa
 • Puis­toa­lu­eel­la on puinen lava ja katsomo
  • Lavan koko noin 11 x 12 m
  • Katsomoon mahtuu noin 400 ihmistä
 • Åströmin puiston puoli on kumpareista nur­mi­kent­tää.

Säh­kö­pis­teet

 • Laululavan lä­hei­syy­des­sä on sähkökaappi.
 • Tornion Energialta on mahdollista saada säh­kö­kes­kuk­sia tapahtumaa varten.
  • Tarvittavat lisätiedot sähköstä saa suoraan Tornion Energialta.
  • Säh­kö­kaap­pien avaukset tulee pyytää Tornion Energialta.

Vesipisteet, viemäröinti

 • Puiston alueella ei ole ve­si­ver­kos­toa, mutta ti­la­pal­ve­lul­ta on mah­dol­li­suus saada vettä sei­nä­ve­si­pos­tis­ta.

Te­leyh­tey­det

 • Alueella ei ole tekniikkaa.

Sa­ni­teet­ti­ti­lat

 • Aineen tai­de­museol­la ja kirjastolla on WC-tilat.

Pysäköinti, kul­ku­yh­tey­det

 • Aineen tai­de­museol­la on ilmainen park­ki­paik­ka. Tornion keskustasta löytyy kiekollisia ja ilmaisia ka­tu­paik­ko­ja. Kaup­pa­kes­kus Rajallan yhteydessä on parkkihalli, ensimmäiset 2 tuntia ilmainen, tämän jälkeen 1€ per tunti
 • Tornion kau­pun­ki­lin­ja kulkee Tornion keskustassa, muun muassa Länsirantaa pitkin
 • Tornio-Haaparanta Matkakeskus noin 290 m
 • Tornion keskustan taksiasema noin 700 m
 • Kemin rau­ta­tie­a­se­ma noin 28 km
 • Kemi-Tornio lentoasema noin 24 km
Kartta

Åströminpuisto ja taidemuseon ympäristö

 • kartasta löytyy pinta-alat