Greenlinen piha-alue

Tornion Greenline toimii yri­tys­koh­tee­na, jonka laaja piha-alue soveltuu muun muassa mo­nen­lai­seen markkina-, näyttely-, ynnä muihin tapahtumiin.

Greenline ta­pah­tu­ma­paik­ka­na

Greenline sijaitsee Tornionjoen äärellä, Tornion keskustassa, aivan valtakunnan rajan tuntumassa. Alue soveltuu erilaisten ulkoilmatapahtumien järjestämiseen, kuten isommille konserteille ja näyttelyille.

Eri­tyis­huo­miot

 • Ajoneuvojen on huomioitava, ettei nurmeen eikä kul­ku­väy­liin tule painaumia/kuoppia
 • Greenlinen piha-alue kuuluu Tornion kaupungille. Kiin­teis­tö­no­mis­ta­ja on Markku Taramaa.
 • Suurin osa Greenlinea ym­pä­röi­väs­tä piha-alueesta kuuluu Tornion kaupungille, mutta Greenlinen rakennuksen lähellä olevat alueet kuuluvat kiin­teis­tö­no­mis­ta­jal­le, asia kannattaa varmistaa edellä mainituilta tahoilta.
 • Alue on lähellä valtatietä, mikä saattaa aiheuttaa ajoittaista meluhaittaa.
 • Kevyen liikenteen väylä ja parkkialue on pidettävä avoimena, ellei ka­dun­su­lus­ta ole erikseen ilmoitettu/sovittu.
 • Alueella on talvisin avan­to­uin­ti­paik­ka.

Pinta-ala, pinnat, materiaalit

 • Pinta-ala noin 2500 m2
 • Alue on pääosin asfaltoitu, ruo­hoa­luei­ta lukuun ottamatta.
 • Alueella on muutamia puis­tois­tui­mia ja roska-astioita

Säh­kö­pis­teet

 • Sähköä on saatavilla ra­ken­nuk­ses­ta.
 • Greenlinen piha-alueen jakokaapin paikka
 • Tornion Energialta on mahdollista saada säh­kö­kes­kuk­sia tapahtumaa varten.
  • Tarvittavat lisätiedot sähköstä saa suoraan Tornion Energialta.
  • Säh­kö­kaap­pien avaukset tulee pyytää Tornion Energialta.

Vesipisteet, viemäröinti

 • Vesiposti löytyy ve­ne­lai­tu­rin läheltä.

Te­leyh­tey­det

 • Ul­koa­lu­eel­la ei ole tekniikkaa

Pysäköinti, kul­ku­yh­tey­det

 • Green­li­nel­la on iso park­ki­paik­ka, Tornion keskustasta löytyy katujen varsilta kiekollisia ja ilmaisia park­ki­paik­ko­ja, Kaup­pa­kes­kus Rajallan yhteydessä on parkkihalli, jossa ensimmäiset 2 tuntia ovat ilmaiset, tämän jälkeen hallipaikka 1€ per tunti. Kaup­pa­kes­kuk­sen takana on myös kiekollinen park­ki­paik­ka.
 • Tornion kau­pun­ki­lin­ja kulkee keskustassa, esimerkiksi Länsirantaa pitkin.
 • Tornio-Haaparanta Matkakeskus noin 700 m
 • Tornion keskustan taksiasema noin 850 m
 • Kemin rau­ta­tie­a­se­ma noin 28 km
 • Kemi-Tornio lentoasema noin 23 km