Putaan lii­kun­ta­hal­li

Putaan lii­kun­ta­hal­lil­la on kaksi tilavaa salia, jotka soveltuvat moneen erilaiseen si­sä­ta­pah­tu­maan.

Tilaisuudet Putaan lii­kun­ta­hal­lil­la

Putaan liikuntahallilla on kaksi isoa ja tilavaa liikuntasalia, U-halli ja V-halli, joissa kummassakin on katsomo. Kumpikin tila voidaan jakaa neljään osaan väliverhojen avulla. Halleissa järjestetään mm. Tornion yhteislyseon lukion vanhojentanssit.

Eri­tyis­huo­miot

 • Hallien lattiat on suojattava, jos ta­pah­tu­mas­sa tarvitaan raskaita työ­vä­li­nei­tä, raskasta kalustoa tai muuta vastaavaa, joka voi va­hin­goit­taa hallin lattiaa.
 • Halli on päivisin etupäässä kou­lu­lii­kun­nan käytössä. Iltaisin sekä vii­kon­lop­pui­sin hallia käyttävät ur­hei­luseu­rat, järjestöt sekä yritykset.

Pinta-ala, pinnat, materiaalit

 • U-halli: 44m x 24m, V-halli: 44m x 23m
 • Hallien lattiat ovat ur­hei­lu­lat­tioi­ta, jotka täytyy suojata tarpeen mukaan.

Säh­kö­pis­teet, valaistus

 • Normaali käyt­tö­va­lais­tus
 • V-hallissa valaistus saadaan puolitettua, U-hallissa vain täysi valaistus.
 • Säh­kö­pis­tei­tä löytyy halleista useita.
 • Halleissa on ää­nen­tois­to­jär­jes­tel­mil­le lin­jaoh­jai­met.

Te­leyh­tey­det

 • Halleissa toimii Tornion kaupungin vieras-WiFi

Sa­ni­teet­ti­ti­lat

 • Jokaisen hallin yhteydessä on pukuhuoneet, joissa on WC- ja suihkutilat.
  • U-hallin yhteydessä 4 pu­ku­huo­net­ta (2 miesten ja 2 naisten), joissa kaikissa WC, inva-WC ja naisten pu­ku­huo­nei­den yhteinen ja miesten pu­ku­huo­nei­den yhteinen suihkutila.
  • Hallilla on kolme yleis-WC:tä, yksi naisten, yksi miesten ja yksi inva-WC.

Pysäköinti ja kul­ku­yh­tey­det

 • Putaan lii­kun­ta­hal­lil­la on py­sä­köin­ti­pai­kat hallin edessä sekä taka-alueella.
 • Tornion kau­pun­ki­lin­ja kulkee Viidankatua ja Län­si­poh­jan­ka­tua pitkin, jonka varrella lii­kun­ta­hal­li sijaitsee.
 • Tornion keskustan taksiasema noin 2,1 km
 • Tornio-Haaparanta matkakeskus noin 2,5 km
 • Kemin rau­ta­tie­a­se­ma 26,6 km
 • Kemi-Tornio lentoasema noin 22,3 km