Kirje huoltajille kevät 2023

5 minuutin TOP 3 Info – sinulle huoltaja! 4.4.2023

1) Vape/sähkötupakka
Nuorten, jopa ala-asteikäisten keskuudessa liikkuu paljon vapeja/sähkötupakkavälineitä. Nuoret ja lapset saavat niitä helposti myös muilta alaikäisiltä. Sähkötupakka, tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö ja hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta. Vape eli sähkötupakka kuuluu Suomen tupakkalainsäädännön piiriin.
Tämä tarkoittaa sitä, että sähkösavukkeilla, niiden täyttösäiliöillä, nikotiinia sisältävillä ja nikotiinittomilla nesteillä on samat ikärajat kuin esimerkiksi savukkeilla. Myös kaikki makuaineet ovat Suomessa kiellettyjä.
Kasvavalle lapselle ja nuorelle sähkötupakan kuten muidenkin nikotiinituotteiden käyttö on erityisen haitallista ja vaikuttaa kasvuun ja kehitykseen. Sähkötupakin käyttö haittaa keuhkojen normaalia toimintaa ja alentaa keuhkojen toimintakykyä.
Nikotiini kiihdyttää sydämen lyöntinopeutta, supistaa verisuonia, nostaa verenpainetta ja aiheuttaa muutoksia aivoissa. Sähkösavukenesteiden kemikaalien yhteisvaikutuksia ei tunneta. Sisältää mm. raskasmetalleja ja pienhiukkasia, useita haitallisia aineita. Sähkösavukkeen höyry on haitallista myös sivullisille, nikotiinipitoinen höyry nostaa myös sivullisten veren nikotiinipitoisuutta.
https://ehyt.fi/paihde-peli-info/nikotiinituotteet/sahkosavukkeet/
Sähkötupakoita/vapeja löytyy monenlaisia, kuvia löytyy googlettamalla. Osa näyttää esimerkiksi värikyniltä.

2) Seksuaalirikoslaki
Yhteydenottoja netissä levitettävistä nuorten alastonkuvista ja videoista tulee poliisille sekä nuorten parissa työskenteleville enenevissä määrin. Useimmiten ko. materiaalia on kuvattu salaa tai sitä on kuvattu itse esimerkiksi oman seurustelukumppanin kanssa. Salaa kuvattu materiaali leviää netissä kulovalkean tavoin, ja sama saattaa tapahtua myös itse kuvatulle materiaalille seurustelusuhteen päätyttyä. Ikävä tosiasiahan on, että ”kerran netissä, aina netissä”. Eli tämä tarkoittaa, että kerran julkaistua materiaalia on mahdotonta poistaa. Seuraa erityisesti lapsesi Snapchatin ja TikTokin käyttöä. HUOLTAJANA SINULLA on oikeus ja velvollisuus olla tietoinen alaikäisen nuoren puhelimen sisällöstä!
Seksuaalirikoslaki muuttui 1.1.2023 ja tällaisen edellä mainitun materiaalin hallussapito ja jakaminen on rikos, jolla on vakavat seuraukset: 20 luku 7§: ” Joka oikeudettomasti esittää tai levittää toista seksuaalisesti esittävän todellisuuspohjaisen tai todenmukaisen kuvan tai kuvatallenteen siten, että teko loukkaa olennaisesti tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta, on tuomittava seksuaalisen kuvan luvattomasta levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”
Voimaantulleen lain tarkoitus on vähentää varsinkin alaikäisistä salaa otettujen tai luvattomasti kavereille jaettujen kuvien leviämistä ja hallussa pitoa. Laki on yksiselitteinen. Mikäli pidät puhelimessasi seksuaalissävytteistä kuvaa alaikäisestä, näytät sitä kavereillesi tai jaat sitä eteen päin, syyllistyt rikokseen. Vakavimmista tuomioista sekä rangaistuksista jää nimittäin merkintä rikosrekisteriin, joka on osittain julkinen ja mahdollisesti työnantajan sekä viranomaisten saatavissa. Erityisesti seksuaalirikoksissa rikosrekisteri voi negatiivisesti vaikuttaa työpaikan saantiin.

3) Terveiset Torniolaisten lasten ja nuorten huoltajille!

Yllä olevissa teksteissä on vain osa siitä, mitä Torniossa tapahtuu nuorten keskuudessa. Muun muassa päihteiden välitystä, käyttöä, myyntiä ja siihen liittyviä lieveilmiöitä (väkivalta, kiristys ja uhkailu) tapahtuu jo 4–6-luokkalaisten keskuudessa. Tapahtumapaikkana on usein nuorten vapaa-ajanviettopaikat ja koulut. Nuoret tietävät enemmän kuin usein kertovat, joten KESKUSTELE, KUUNTELE ja KIINNOSTU nuoresi asioista ja ole läsnä nuoresi arjessa!
Huoli nuorista on yhteinen!
Tornion nuorisotoimen yhteystiedot : https://www.tornio.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuorisotyo/nuorisotyon-yhteystiedot/
Pyydä apua: https://www.tornio.fi/kasvatus-ja-opetus/tornion-perhekeskus/pyyda-apua/

Yhteistyöterveisin Tornion kaupungin ehkäisevän päihdetyön inforyhmä