Saivaara

Ki­vi­kau­ti­nen kylä

Asuinpaikka 5000 vuoden takaa

Haaparannan kunnan pohjoisosassa, noin 10 km länteen Torniojoesta, on läheisen vaaran mukaan Saivaaraksi nimetty kivikautinen asuinpaikka. Alueella on noin 50 erikokoista soikean kuoppamaista painannetta, jotka ovat jääneet merkeiksi asumuksista ja muista rakenteista paikalla noin 5000 vuotta sitten. Asumusten pohjat ovat sijoittuneet hiekkakankaalle aivan muinaisten rantatörmien päälle silloisen meren rantaan. Maannousun myötä Saivaara on nykyään 57-61 m merenpintaa korkeammalla.

Saivaara löytyi 1980-luvun puolivälissä Uumajan yliopiston tekemissä arkeologisissa inventoinneissa yhdessä parinkymmenen muun asumuspainanteita sisältävän kohteen kanssa. Saivaara on näistä kohteista suurimpia. Asuinpaikkaa on pidetty alueen keskeisenä aktiviteettialueena, jolloin voitaisiin puhua eräänlaisesta kivikautisesta kylästä. Todennäköisesti Saivaaran asuinpaikka kuului pyyntiin ja keräilyyn taloutensa perustavan liikkuvan kivikautisen yhteisön vuosikiertoon eli paikalla oleskeltiin vuodesta toiseen aina tiettyinä aikoina. Saivaarassa on tehty vuosina 1992-1997 muutamia arkeologisia tutkimuksia, joiden yhteydessä on kaivettu osittain tai kokonaan puolentusinaa painannetta tai kuoppaa sekä tutkittu painanteiden ympäristöä.

Saivaarassa on asuttu ainakin kahdessa eri vaiheessa molemmin puolin vuotta 3000 eKr. Asumuksia on tehty eri korkeustasoille merenrannan vetäytyessä vuosisatojen kuluessa. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ne on tehty aivan senhetkisen rannan tuntumaan. Saivaaran erikokoiset ja muotoiset kuopat kuvastavat eri tarkoituksia varten tehtyjä rakenteita kuten asuin- ja piha/huoltorakennuksia sekä ruoan tai raaka-aineiden prosessointiin liittyviä rakenteita. Osa asumuksista on todennäköisesti soveltunut talviasumiseen. Parin painanteen kaivauksissa on paljastunut muutamia viitteitä asumuksen seinustojen valleja tukeneista hirsistä ja kattoa tukeneista paaluista. Asumusten lattia on ollut joko suorakaiteen muotoinen tai soikea ja useissa on ollut tulisija sisällä.

Suurin osa Saivaaran tutkimuksissa tehdyistä löydöistä on ollut kvartsikivisiä esineitä ja niiden työstöjätettä. Lisäksi on löytynyt Pöljän tyypin keramiikkaa ja muutamia muista kivilajeista tehtyjä esineitä. Asukkaiden ruokavaliosta on jäänyt paikalle merkiksi nuotiossa palaneita luunsirpaleita, joista suurin osa on peräisin hylkeistä. Lisäksi on löydetty kalojen, lähinnä hauen ja lohikalojen luita, sekä peuran, hirven, piennisäkkäiden ja lintujen luita. Hylkeenluut ja Saivaaran merellinen sijainti kertovat merenantimien tärkeydestä paikan asukkaille.

Saivaarassa on nähtävillä Kärrbäckin kyläyhdistyksen tekemä kivikautisen talon ennallistus sekä muita retkeilijöitä palvelevia vanhaan tyyliin tehtyjä rakennelmia. Lisäksi Saivaarassa on paikasta kertovia opastauluja ja alueen painanteet on merkitty paaluilla maastoon. Haaparannan kunta järjestää Saivaarassa vuosittain koululaisilleen tutustumiskäynnit arkeologiseen kulttuuriperintöön.

TAKAISIN