Etusivu » Ajankohtaista » Arctio Truck Stop etenee – Plugit suunnittelee raskaan liikenteen latausasemaa Tornioon

Arctio Truck Stop etenee – Plugit suun­nit­te­lee raskaan liikenteen la­taus­a­se­maa Tornioon

Pro DC-aseman konseptikuva. Kuva: Plugit Finland Oy.

Pohjoisen liikenteen solmukohtaan suunnitellun, tulevaisuuden raskaan liikenteen taukopaikan, Arctio Truck Stopin toimenpiteet etenevät laajalla rintamalla, kun Business Tornio ja Plugit tekevät töitä puhtaamman toimitusketjun puolesta.

Plugit Finland Oy on tehnyt suunnitteluvarauksen sähköisen liikenteen latausasemaa varten Tornion Arctio Truck Stop -alueelle. Suunniteltu latausasema tulisi palvelemaan pääasiassa raskaan kaluston tarpeita, mutta latausasema on käytettävissä myös henkilöliikenteelle.

Plugit on laajentanut latausverkostoaan systemaattisesti etelästä pohjoiseen, minkä vuoksi myös Tornion rooli logistisena solmukohtana on tullut esille. Suunniteltu asema tulee olemaan osa Pro DC-suurteholatausasemaverkostoa, jonka ensimmäinen asema avautui Tampereelle 2023.

Plugit Finland Oy:n latauspalveluliiketoiminnasta vastaava Lauri Keskinen:

– Plugitin missio on luoda raskaan liikenteen vihreitä käytäviä, jotka mahdollistavat sähköistymisen keskeisillä tavaraliikenteen väylillä. Plugitin asemaverkoston laajentuminen Tornioon on looginen osa tätä kehityskulkua.

Si­joit­te­lu­luon­nos suun­nit­te­lun hel­pot­ta­mi­sek­si

Business Tornio on edistänyt Arctio Truck Stop -alueen kehittymistä. Hukasta hyötyä – Tulevaisuudessa tuottoa -hankkeessa on teetetty sijoitteluluonnos, jossa eri toimintoja on sijoiteltu alueelle turvaetäisyydet huomioiden tiiviissä yhteistyössä viranomaisten ja alueen toimijoiden kanssa. Suunnittelutyön tuotoksena luotiin opas, jonka tarkoituksena on auttaa vastaavia alueita kehittäviä organisaatioita ympäri Suomen.

– Nyt tehdyn suunnitelman myötä Arctio Truck Stop ottaa selkeän askeleen kohti alueen toteutumista. Suunnitelmassa on otettu huomioon eri toimintojen vaatimia turvallisuustekijöitä, minkä myötä alueen kehittämiseen on selkeä ja konkreettinen näkemys. Selvitystyössä on käyty keskustelua myös viranomaisten kanssa ja lopputuloksena on tuotettu suunnittelutoimintoja helpottava sijoitteluluonnos ja suunnittelua helpottava tiekartta, kertoo Business Tornion Hukasta hyötyä – Tulevaisuudessa tuottoa -hankkeen projektipäällikkö, yrityskehittäjä Miikka Laitinen.

Lisätietoja

Lauri Keskinen
Latauspalveluliiketoiminnan johtaja
Plugit Finland Oy
+358 50 323 7560

Hannaleena Posti
Vs. toimitusjohtaja
Yrityskehittäjä
Business Tornio Oy
+358 40 661 2939

Miikka Laitinen
Yrityskehittäjä
Projektipäällikkö Hukasta hyötyä – Tulevaisuudessa tuottoa -hanke
Business Tornio Oy
+358 40 842 0677

Kuva: Pro DC -aseman konseptikuva. Plugit Finland Oy.

Plugit Finland Oy on johtava sähköisten ajoneuvojen latausratkaisutoimittaja.

Business Tornio Oy on Tornion kaupungin ja paikallisien yritysten omistama elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on elinkeinoelämän kehittäminen ja monipuolistaminen, työllisyyden edistäminen sekä matkailun kehittämispalvelut. Yhtiön Hukasta hyötyä – Tulevaisuudessa tuottoa -hankkeessa edistetään puhtaaseen siirtymään liittyvien liiketoiminta-alueiden ja ekosysteemien kehittymiseen liittyviä askeleita alueella, sekä erityisesti hukan ja hukkalämmön jatkohyödyntämiseen liittyvien toimintojen ja mahdollisuuksien kehittämistä. Hankkeelle on myönnetty rahoitus Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) ja rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus.