Etusivu » Ajankohtaista » Pirkkiön koulu suljetaan kevätlukukauden päätteeksi, oppilaat siirtyvät Kokkokankaan ja Hannulan kouluihin

Pirkkiön koulu suljetaan ke­vät­lu­ku­kau­den päätteeksi, oppilaat siirtyvät Kok­ko­kan­kaan ja Hannulan kouluihin

Pirkkiön koulu suljetaan kevätlukukauden 2024 päätteeksi. Pirkkiön koulun noin 40 oppilasta siirtyvät syksyllä 2024 Kokkokankaan ja Hannulan kouluihin.

Pirkkiön koulun lakkauttaminen sisältyy Tornion kaupungin vuosien 2024–2026 talousarvioon ja -suunnitelmaan, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina äänestyksen jälkeen. Pirkkiön koulun sulkemista kannatti äänestyksessä 32 valtuutettua, ja sitä vastaan oli 10 valtuutettua (1 poissa).

Koulun sulkemisen taustalla on ennen kaikkea vähenevä oppilasmäärä. Pirkkiön koulun oppilasmäärän ennustetaan laskevan 15 oppilaaseen vuoteen 2029 mennessä. Sekä Kokkokankaan että Hannulan koulussa oppilasmäärä vähenee samassa ajassa noin 50 oppilaalla.

Van­hem­pai­nil­ta huoltajille al­ku­vuo­des­ta

Sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkronan mukaan sekä Kokkokankaan että Hannulan koulussa on hyvin tilaa Pirkkiöstä siirtyville oppilaille ja luokkakoot tulevat pysymään maltillisina.

– Sitä, kumpaan kouluun kukin oppilas Pirkkiöstä siirtyy, ei ole vielä päätetty. Sivistystoimessa varaudutaan kaikkiin vaihtoehtoihin, myös siihen, että kaikki oppilaat haluaisivat jatkaa koulunkäyntiä Kokkokankaan koulussa. Huoltajille järjestetään asiasta vanhempainilta tammi-helmikuussa sen jälkeen, kun käytännön järjestelyjä on käyty ensin tarkemmin läpi rehtorien kanssa, Halmkrona kertoo.

Siirtyviä oppilaita odottavat toimivat tilat

Sekä Kokkokankaan että Hannulan koulussa siirtyviä oppilaita ovat vastassa nykyaikaisia vaatimuksia vastaavat tilat.

– Pirkkiön koulussa ei ole esimerkiksi ruokalaa ja talo on myös esteellinen, Halmkrona kuvailee.

Pirkkiön koulun sulkemisesta syntyy myös säästöjä sekä henkilöstö- että kiinteistökuluissa. Syyslukukaudella 2024 säästöjä syntyy noin 140 000 euroa. Jatkossa koko lukuvuoden ajalta syntyvä säästö on noin 300 000 euroa.

Halmkronan mukaan myöskään koulukuljetusten kustannukset eivät tule muutosten myötä kasvamaan, sillä Pirkkiöstä kuljetetaan jo nykyiselläänkin oppilaita Hannulan kouluun ja kuljetuksissa on tilaa uusille oppilaille.

Edessä lisää kou­lu­verk­ko­rat­kai­su­ja

Muihin kouluverkkoratkaisuihin on määrä ottaa kantaa vuoden 2024 aikana. Uudet rakenteelliset ratkaisut ovat välttämättömiä ennen kaikkea vähenevän oppilasmäärän vuoksi.

Tornion peruskouluissa on tällä hetkellä reilut 2 200 lasta, mutta jo seuraavien viiden vuoden aikana oppilasmäärä laskee lähes viidenneksen eli noin 400 oppilaalla.

Lue lisää

Tornio luottaa myönteiseen kehitykseen haastavista talouden näkymistä huolimatta – Tornion kaupungin talousarvio ja -sunnitelma 2024-2025