Pysäköintilupajärjestelmä yrityksille ja viranomaisille aikarajoitetulla pysäköintialueella Torniossa

Tornion kaupungin pysäköinnin järjestämisessä on yleisestä pysäköintisäännöstöstä poiketen erillinen pysäköintilupajärjestelmä, joka sallii yrityksille ja viranomaisille mahdollisuuden pysäköidä ajoneuvojaan aikarajoitetuille paikoille ilman yksittäistä pysäköintimaksua erillisellä luvalla.

Luvan myöntämisestä päättää Tornion kaupungin pysäköinninvalvoja. Lupa myönnetään hakijalle, mikäli pysäköinti ei tuota merkittävää haittaa liikenteelle, kadun kunnossapidolle tai muulle pysäköinnille alueella.

Luvan myöntämismenettely ja lunastusmaksut

1. Yrityspysäköinnin vuosilupa (punainen P-tunnus)

Yritykset voivat lunastaa autoihinsa yrityspysäköinnin vuosiluvan, joka oikeuttaa pysäköimään Tornion kaupungin aikarajoitetuilla paikoilla yrityksen läheisyydessä.

Yrityksen yhtä toimipaikkaa kohti myönnetään enintään kolme (3) lupaa. Yhteen lupaan voidaan merkitä enintään kolmen (3) auton rekisterinumero ja lupaa käytetään vuorotellen kyseisissä autoissa. Jos lupaa halutaan käyttää samanaikaisesti kaikissa kolmessa autossa, edellyttää se kolmen luvan lunastamista. Lupatietojen muuttuessa, esimerkiksi rekisterinumeron vaihtuessa, on otettava yhteyttä Tornion kaupungin asiakaspalvelukeskus Kompassiin.

Lupa tilataan asiakaspalvelukeskus Kompassista (kaupungintalo, os. Suensaarenkatu 4):

  • sähköpostitse: kompassi@tornio.fi
  • puhelimitse: 040 126 7900
  • Lupa laskutetaan.
  • Lupa maksaa 100 euroa/vuosi.

Lupaan tarvittavat tiedot:

  • saajan/yrityksen nimi
  • Y-tunnus
  • osoite
  • laskutusosoite (jos eri kuin toimipaikka)
  • luvan alkamispäivämäärä
  • auton rekisterinumero/numerot.

Lupa on kerrallaan voimassa yhden vuoden. Tunnus tulee asettaa aikarajoitetulle paikalle pysäköitäessä tuulilasin sisäpuolelle siten, että tunnuksen teksti on kokonaisuudessaan helposti luettavissa ulkoapäin.

2. Vuorokausilupa yrityksille (vihreä P-tunnus)

Lupa maksaa 3 euroa/vuorokausi. Luvan voi lunastaa asiakaspalvelukeskus Kompassista ja maksaa käteisellä, pankki- tai Visa- tai Eurocard-kortilla.

Tunnus tulee asettaa aikarajoitetulle paikalle pysäköitäessä tuulilasin sisäpuolelle siten, että tunnuksen teksti on kokonaisuudessaan helposti luettavissa ulkoapäin. Lupa on kerrallaan voimassa yhden vuorokauden.

3. Kaupungin sisäinen pysäköintilupa (sininen P-tunnus)

Kaupungin sisäinen pysäköintilupa on tarkoitettu kaupungin ja valtion työntekijöille, joilla on tarve pysäköidä ajoneuvonsa aikarajoitetulla paikalla. Lupa maksaa 50 euroa/vuosi. Lupa on kerrallaan voimassa yhden vuoden. Lupa tilataan asiakaspalvelukeskus Kompassista ja se laskutetaan. Tunnus tulee asettaa aikarajoitetulle paikalle pysäköitäessä tuulilasin sisäpuolelle siten, että tunnuksen teksti kokonaisuudessaan on helposti luettavissa ulkoapäin.

Tornion kaupunki
Pysäköinninvalvonta

Sivun alkuun