Tie­dot­ta­mi­nen

Tornion Vesi Oy:llä on käytössä häi­riö­vies­ti­jär­jes­tel­mä, jolla yhtiö tiedottaa asiak­kai­taan ve­si­huol­to­pal­ve­lu­jen kes­key­tyk­sis­tä ja häiriöistä.

Tie­dot­ta­mi­nen

Tornion Vesi Oy:llä on käytössä häiriöviestijärjestelmä, jolla yhtiö tiedottaa asiakkaitaan vesihuoltopalvelujen keskeytyksistä ja häiriöistä.

Järjestelmän avulla voimme tiedottaa myös mahdollisista vedenlaatuhäiriöistä, verkoston toimintahäiriöistä ynnä muista asioista, joilla on vaikutusta häiriöalueella olevien asiakkaiden arkeen ja toimintaan.

Mistä saamme pu­he­lin­nu­me­rot

Saamme häiriötiedotteiden lähettämiseen häiriöalueella asuvien asiakkaiden, myös taloyhtiöiden (kerrostalot, rivitalot) asukkaiden, matka- ja lankapuhelinnumerot suoraan operaattorilta, mikäli ne eivät ole salaisia. Matkapuhelimiin lähetämme tekstiviestin ja lankapuhelimeen soittaa robotti ja lukee viestin ääneen. Puhelinnumeroita ei käytetä muuhun kuin Tornion Veden ja mahdollisesti Tornion kaupungin tärkeiden palvelutiedotteiden lähettämiseen.

Mikäli et saa viestejä ja haluaisit vas­taa­not­taa niitä

Viestiä kotiosoitteessa olevasta häiriöstä ei tule, jos numero on rekisteröity muuhun osoitteeseen (esim. työpuhelin), asukas on kieltänyt operaattoria luovuttamasta osoitetta tai numero on salainen. Henkilön, joka kuuluu edellä mainittuun ryhmään ja haluaa vastaanottaa viestit, tulee lisätä numeronsa ja päivittää osoitteensa järjestelmään asiakasportaalissa, johon on linkki tämän sivun lopussa. Sivulla on myös erillinen ohje asiakasportaalin käyttöön.

Jos henkilöllä on tavallinen liittymä, joka löytyy esimerkiksi numerotiedustelusta, ei henkilön tarvitse lisätä numeroa järjestelmään.

Viestin tilaaminen työpaikan tai omaisen osoitteesta

Kotiosoitteen lisäksi voi osoitteen lisäämisen yhteydessä tilata palvelun koskemaan esimerkiksi työpaikan tai omaisen osoitetta. Esimerkiksi liikekiinteistöä koskevat ilmoitukset voidaan ohjata esimerkiksi tiettyyn kiinteistönhoitajan puhelinnumeroon. Palvelun kautta voit myös päivittää tai poistaa tiedon järjestelmästämme.

Palvelun estäminen

Mikäli tiedotteita ei halua vastaanottaa, tulee tästä ilmoittaa tekstiviestillä numeroon 050 597 2047 tai sähköpostilla osoitteeseen vesilaitos@tornio.fi.

Palvelu on asiakkaalle maksuton.

Ilmoita salainen numerosi tai työnumerosi palveluun tai päivitä osoitetietosi järjestelmään alla olevan linkin kautta.

Asiakasportaali