Etusivu » Blogi » Tapahtuuko Torniossa mithään – no kyllähän täälä tapahtuu!

Tapahtuuko Torniossa mithään – no kyllähän täälä tapahtuu!

Mie hunteerasin pari vuotta sitte, että mitäkhän täälä Torniossa tapahtuu ja olen sitä nyt tässä selvittäny ansiokhaasti parin vuen ajan, tähän hankheen lophuun asti. Torniohan on siittä mukava paikka, että täälä olhaan virreitä yrittähmään yhtä sun toista ja sitä met nyt tässä pruuvasimma tehä tämän EU hankheenki kautta.

Tapahtumitten kehittämishankheessa haethiin ratkasuja kesän tapahtumitten yhtheismarkkinointhiin ja niin siittä lopputulemana synty Meän kesä. Meän kessää sitte testathiin kesälä 2021 ja ilola voima toeta sen uuen konseptin elikkä toimintamallin ja ilhmeen olheen helppokäyttönen ja meän kaupungin brändhiinki sopeva. Tälle kesäle onki jo suunniteltu jatkumoa ja saama taasen nähä Mäen kesän mainoksia kauitten varsila, lehissä ja tietenki sosiaalisessa meediassa. Lissää tietoa löytyy osotheesta www.meankesa.fi.

Hankheen aikana met pilotoima uuen tapahtumanki ja soli rohki hyä homma! Mehän piimä marraskuun alussa PIOT elikkä poikkitaitheelisen valofestivaalin. Nämät piot olit semmonen menestys, että hankeenki koortinaattori oli aivan yllättyny siittä ko ei tullu juuri yhthään valittamista ennen eikä jälkheen tapahtuman. Nyt sitte kaupungilla mietithäänki pitojen tulevaisuutta ja sitä, millä laila met yhessä eri siosryhmitten ja yrittäjitten kans rakennamma tästä syystalven pimmeytheen valoa tuovasta tapahtumasta pysyvän osan Tornion tapahtumakalentehriin. Mie uskon, että PIOT piethään tulevaisuuessaki ja tapahtumasta tullee semmonen meän oma, yhteinen rojekti, jota aina oikein ootethaanki tulevaksi. PIOT on suunniteltu sillä laila, että se tapahtuu joka toinen vuosi. Siinä on hyä aika hunteerata ja tehä plaanit valhmiiksi aina välivuen aikana. Välivuosinaki silti tapahtuu, Tornion valokauen avhaus piethään tästä ees päin vuosittain, aina marraskuun alussa.

Mithän sitä muuta saima aikhaan? Noh, ainaki met diskuteerasimma tapahtuhmiin liittyvistä asioista paljon yrittäjitten, siosryhmitten ja muittenki toimijoitten kans ja nostimma ylös semmosia aihheita, jokka olit tärkeitä tapahtumitten järjestämisen ja kehittämisen kans tekemisissä olevile. Met rakensimma tapahtumajärjestäjän ophaan, josta löytyy kaikki tärkeät asiat ko alethaan planeeraahmaan tapahtummaa Tornihhoon. Tornion tapahtumajärjestäjänopas löytyy www.tornio.fi-internettisivulta ja son kätevä kaikile, jokka hakeva tietoja tapahtuhmitten järjestämisheen liittyen.

Hankheessa kehitethiin myös meän yhessä Haaparannan kans järjestämmää uuen vuen juhlaa elikkä Happy New Twice -tapahtummaa. Siihen oli toihveena löytää joku konsti, millä saama koko päiväle tekemistä ja sillä laila houkuteltua tapahtuman kävijöitä jäähmään Tornihhoon piemmäksikki aikaa. Met löysimmä konstin ja niin synty idea rajattomasta kaupunkifestivaalista. Yrittäjitten ja siosryhmitten porukka innostuki  ja met aloima yhessä paikallisen elinkeinoyhtiön porukan kans rakentahmaan semmosta koeponnistusta jo heti uuelle vuele 2020. Kaupunkifestivaalin päiväohjelma ei kuitenkhaan nähny päivänvaloa ko tuli korona ja mithään ei sitte saanu tapahtua seuhraahvaan kahtheen vuotheen. Nyt met toivoma, että tulevaisuuessa asiaa saahan vietyä etheenpäin ja mahollisesti testattua tämän vuen puolela. Uuen vuen kehitystyö ei menny hukhaan, meilä on selvät raamit ja materiaalit, joita voihaan työstää etheenpäin.

Niin, olihan meilä tietenki aihheena tämän hankheen aikana selkeyttää tapahtumitten rahotusmallejaki ja sitä systeemiä, millä tulevaisuuessa vois hakea tukea, jos haluaa järjestää tapahtuman Torniossa. Tämä oliki omanlaisesa jumppaus, ensin met diskuteerasimma näistä asioista työpajoissa ja sitte niitä on hunteerattu monheen kerthaan kaupungin virkamiestenki kesken. Hyä asia tässäki on se, että asiat mennee etheenkäsin ja tulevaisuuessa met saama tästäki toimivan mallin ja pysyvän osan tapahtumapuolen tukikalustoa.

Se mikä teki tästä hankheesta mielenkiintosen näin koortinaattorin näkökulmasta kattoen oli, että niin se vain onnistu vettää tämmönen tapahtumitten kehittämisheen liittyvä hanke läpi, vaikka samala met kamppailimma maailmanlaajusen viruksen kynsissä ja se yritti kyllä hiastaa kehityksen kehittymistä oikein olan takkaa, mutta eipä pentele onnistunu!

Met piimä näitten kahen vuen aikana useampia työpajoja ja muitaki lyhempiä tilhaisuuksia ja niistä piethiin lähes tulkhoon kaikki etänä. Osallistujia oli hyä määrä ja mie luulenki, että tämä systeemi oli toimiva monile yrittäjille, ko ei tarttenu lähteä kulkehmaan oman sorvin äärestä mihinkhään käsin. Lisäksihän hankheesheen kuuluu monenlaisia mööttejä ja ko planeerathaan tapahtummaa tarttee olla paljon vartijana, mutta mishään vaihheessa emmä kohahneet koronaa ylittepääsemättömänä estheenä, kaikki onnistu etänä ja systeemit toimit jouhevasti. Tietenki häätyy olla kiitollinen siittä tuottavassa roolissa olheesta osapuolesta, että heiläki oli etäkonstit tiossa varsin hyvin.

Tähän lophuun vielä lissäisin meän esihistorihhaan liittyvitten hahmoitten ossuuen hankheessa. Meilähän oli semmonen tehtävä, että häätyy puvustaa muutama hahmo ja niin met tehimä. Kustaa II Aadolfille ja Hellantille sekä Wittelle ommelthiin uuet kostyymit. Kuninkhaala oliki keikkaa mukavasti Tornio 400 juhlavuen aikana ja eikhän se Hellantti ja Witteki pääse essiintyhmään jossaki paikkaa nyt ko taas saapi tapahtumiaki vaphaasti järjestää.

Siinä soli pääosilthaan tämän Tornion tapahtumitten kehityshankheen tuotos. Mie piän, että son hyä tästä nyt vain jatkaa etheenkäsin ja ottaa kaikki hyöty siittä työstä irti, mitä tässä on hommattu parin vuen ajan tapahtumasektorin kehittymisen hyäksi! Niin son, että omintakheisella otheela ja yhessä hunteeraamalla ja tekemällä saahan aikhaan hyviä asioita, niinkö nytki!

Kiitos ko sain olla osana ja kiitos osallistuhneile <3

Pauliina Silvén-Alamartimo
Rojektikoortinaattori