Kädentaidot

Opetusta annetaan muun muassa tekstiili- ja puutyössä, en­ti­söin­nis­sä, ke­ra­mii­kas­sa, pos­lii­nin­maa­lauk­ses­sa, nypläyk­ses­sä, kan­kaan­ku­don­nas­sa ja verhoilussa.

Kädentaidot

Opetusta annetaan muun muassa tekstiili- ja puutyössä, entisöinnissä, keramiikassa, posliininmaalauksessa, nypläyksessä, kankaankudonnassa ja verhoilussa. Tavoitteena on luovuus, uuden oppiminen ja ideointikyky sekä opiskelijan omien tavoitteiden saavuttaminen.

Kädentaitokursseja järjestetään eri puolilla kaupunkia useissa eri toimipaikoissa. Kursseja järjestetään myös viikonlopun kestävinä lyhytkursseina. Osa kursseista toteutetaan verkko-opetuksena.

Kädentaidot tutkitusti parantavat elämänlaatua, edistävät terveyttä ja ovat kestävän kehityksen valinta.