Kan­sa­lais­val­miu­det

Opetusta annetaan muun muassa tie­to­tek­nii­kas­sa, liikunnassa, pi­ha­suun­nit­te­lus­sa, ko­ti­ta­lou­des­sa, ve­si­lii­ken­tees­sä ja yleis­hyö­dyl­li­sis­sä aineissa.

Kan­sa­lais­val­miu­det

Opetusta annetaan muun muassa tietotekniikassa, liikunnassa, pihasuunnittelussa, kotitaloudessa, vesiliikenteessä ja yleishyödyllisissä aineissa (hygieniapassi, ensiapu, viitottu puhe). Lisäksi järjestetään luentotilaisuuksia, ammatillista lisäkoulutusta ja avoimen yliopiston opintoja.

Tavoitteena on tukea kurssien, luentojen, työvoimakoulutuksen sekä erilaisten projektien avulla hyvinvointia ylläpitäviä elämänhallinnan taitoja.