Koulutusta mit­ta­ti­laus­työ­nä

Koulutuksen tilaaja voi valita valmiita kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuk­sia tai neuvotella ti­lan­net­taan ja tarpeitaan vastaavan koulutuksen suun­nit­te­lus­ta ja to­teu­tuk­ses­ta.

Etusivu » KASVATUS JA OPETUS » Opetuspalvelut » Kansalaisopisto » Koulutusta mittatilaustyönä

Ti­laus­kou­lu­tus

Tornion kansalaisopisto suunnittelee, organisoi ja toteuttaa yritysten, yhteisöjen, yksityisten sekä muiden toivomusten mukaista koulutusta ja luentoja.

  • am­ma­til­li­se­na li­sä­kou­lu­tuk­se­na
  • henkilöstön ke­hit­tä­mis­kou­lu­tuk­se­na sekä
  • aktivoivana har­ras­tus­toi­min­nan virittäjänä.

Koulutuksen tilaaja voi valita valmiita koulutuskokonaisuuksia tai neuvotella tilannettaan ja tarpeitaan vastaavan koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Kansalaisopisto järjestää myös luentotilaisuuksia, symposiumeja ja seminaareja. Opiston viihtyisät tilat tarjoilumahdollisuuksineen, videoneuvotteluyhteyksineen ovat myös tilaajan käytössä. Hankimme myös asiantuntijaluennoitsijoita erilaisiin koulutus- yms. tilaisuuksiin tilaajan toivomusten mukaan.