Vertaistuki

Näiltä sivuilta löydät ver­tais­tu­kea järjestäviä tahoja.

Ver­tais­tu­kea

Vertaistuki on kokemusten jakamista toisen samassa elämäntilanteessa olevan kanssa tai saman kokeneen kanssa. Vertaistuki perustuu kokemustietoon, jossa tärkeää on kokemusten vaihtaminen kertomalla ja kuuntelemalla.
Vertaistukea järjestävät perhekeskusverkostoon kuuluvat toimijat joko yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Neuvolan monialainen perhevalmennus

Lasta odottaville perheille järjestetään perhevalmennusta neuvoloiden kautta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Ilmoittautuminen ja lisätietoa saat omalta terveydenhoitajaltasi.
Linkki Tornion neuvoloiden sivuille.

Nuorisotoimen ryhmiä

Nuorisotoimella on nuorisotiloissa nuorille toimintaa. Nuorisotoimen vertaisryhmiä ovat esimerkiksi Jantterit (poikatyö), Kööri (nuorten aikuisten ryhmä) ja Mammat (nuorten äitien ryhmä).
Linkki Tornion nuorisotoimen sivuille.

Seurakunnan ryhmiä

Seurakunnalla on erilaisia kerhoja ja leirejä ja ryhmiä mm. Ekavauva-ryhmä ensimmäisen lapsen äideille ja Kamalat äidit teini-ikäisten lasten äideille sekä perhekerhoja alle kouluikäisten lasten kanssa kotona oleville perheille.
Linkki Tornion seurakunnan sivuille.

Paikallisia ja valtakunnallisia järjestöjä

Tornion Perheiden Talolla on seurakunnan ja Tornion kaupungin yhdessä ohjaamaa perhekerhotoimintaa alle kouluikäisten lasten kanssa kotona oleville perheille.
Linkki Tornion Perheiden Talon sivuille.

MLL Tornion yhdistys pitää iltaperhekahvilaa joka toinen keskiviikko klo 17-19 Tornion Perheiden Talolla.
Linkki MLL:n Tornion yhdistyksen sivuille.

Meri-Lapin SETA ry:n vertaistukiryhmä on suunnattu seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluville ihmisille, itseään määrittelemättömille ja heidän läheisilleen. Ryhmään osallistuminen ei vaadi jäsenyyttä ja ryhmässä kunnioitetaan jokaisen ihmisen itsemäärittelyoikeutta sekä arvostetaan toisen ihmisen yksityisyyttä.
Linkki Meri-Lapin SETA ry:n sivuille.

Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry on vertaistukiyhdistys perheille, joissa on tai on ollut yksi vanhempi.
Linkki Meri-Lapin Yhden Vanhemman Perheet ry:n sivuille.

Lapin ADHD-liitto järjestää vertaistuki tapaamisia kasvotusten sekä verkossa.
Linkki Lapin ADHD-liiton vertaistukisivuille.

Erityislasten Omaiset ELO ry on erityislapsiperheiden vertaistukiyhdistys. Meri-Lapin alueella ELO järjestää kaikille avoimia ja maksuttomia vertaistukitapaamisia keskimäärin 2-4 kertaa kaudessa.
Linkki Meri-Lapin Erityislasten Omaiset ry:n sivuille.

Lapin Nepparit on vertaistukiyhdistys erityislasten vanhemmille.
Linkki Lapin Nepparit ry:n sivuille.

Leijonaemot-sivuilta löydät tietoa, tukea ja vertaistukea erityislasten vanhemmille.
Linkki Leijonaemojen sivuille.

Käpy Lapsikuolemaperheet ry tarjoaa vertaistukea kaikille lapsensa menettäneille lapsen iästä ja kuolinsyystä riippumatta. Vertaistukea on tarjolla myös lapsenlapsensa menettäneille isovanhemmille sekä sisaruksensa menettäneille lapsille ja nuorille. Yhdistys järjestää monipuolisesti toimintaa mm. vertaistukiryhmiä, vertaistukiviikonloppuja, vertaistapaamisia, verkkovertaistukea sekä tukihenkilötoimintaa.
Linkki Käpy Lapsikuolemaperheet ry:n sivuille.

Nuoret Lesket ry tarjoaa vertaistukea nuorena leskeksi tulleille parisuhde- ja perhemuodosta riippumatta. Järjestön kohderyhmänä ovat työikäiset lesket ja leskiperheet. Nuoret Lesket ry järjestää vertaistukiryhmätoimintaa eri paikkakunnilla, puhelintukea, verkkotukea, vertaistukiviikonloppuja ja tapahtumia. Yhdistykseltä saa myös neuvontaa, lakineuvontaa ja tietoa leskeyteen liittyvistä asioista.
Linkki Nuoret Lesket ry:n sivuille.

Surunauha ry tarjoaa vertaistukea kaikille itsemurhan tehneiden läheisille. Yhdistys järjestää vertaistukiryhmiä, vertaistukiviikonloppuja ja tukihenkilötapaamisia, ylläpitää Lohtu-sovellusta läheisensä itsemurhaan menettäneille ja järjestää chat-ryhmiä, joissa keskusteluun voi osallistua anonyymisti. Surunauha tarjoaa keskusteluapua läheisensä itsemurhan kautta menettäneille joka arkipäivä.
Linkki Surunauha ry:n sivuille.

Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry tarjoaa vertaistukea kaikille henkirikoksen uhrien läheisille. Huoma ry:n kautta voit saada puhelinvertaisen, voit osallistua eri paikkakunnilla pidettäviin vertaistukiryhmiin sekä joka kuukausi verkossa järjestettäviin vertaisiltoihin ja kaksi kertaa vuodessa järjestettävään valtakunnalliseen vertaistukiviikonloppuun. Lisäksi Huoma ry:n kautta saa palveluohjausta ja asianajajan neuvontaa.
Linkki Huoma ry:n sivuille.

Tarina-auttaminen on matalankynnyksen apua sinulle verkossa 24/7. Tarina-auttaminen on oikea-aikaista ja tulee luokse ja kohtaa digiarjessa heti, kun huolta alkaa hahmottamaan ja sanoittamaan.
Voit tutustua tarina-auttamiseen seuraavilla sivuilla:
– normaali.fi – on suunnattu nuorille ja sieltä löytyy huolitesti sekä auttavia videoita
–  enjaksa.fi – on suunnattu lasten vanhemmille ja sieltä löytyy myös huolikartoitus sekä apua lapsiperheiden vanhempien elämänhuoliin videoiden muodossa.
Jos haluat lisää tukea, sivustot ohjaavat sinut Tornion Pyydä apua -palveluun, josta voit pyytää apua matalalla kynnyksellä anonyymisti.
Linkki normaali.fi-sivuille.
Linkki enjaksa.fi-sivuille.