Edus­kun­ta­vaa­lit 2023

Vuoden 2023 edus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys jär­jes­te­tään 22.–28.3. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 2. huhtikuuta.

Edus­kun­ta­vaa­lit 2023

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla eduskuntavaaleilla.

Lapin vaalipiirilautakunta vastaa ehdokasasettelusta, ennakkoäänten laskennasta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskennasta sekä vaalien tuloksen vahvistamisesta. Vaalipiirilautakunnan yhteystiedot löytyvät osoitteesta vaalit.fi/vaalipiirilautakunnat.

Tornion keskusvaalilautakunta huolehtii ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestelyistä.

Aikataulut vuoden 2023 edus­ta­kun­ta­vaa­leis­sa

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Muita tärkeitä ajankohtia ovat:

 • eh­do­kas­a­set­te­lun vah­vis­ta­mi­nen vaa­li­pii­ri­lau­ta­kun­nis­sa: torstai 2.3.2023
 • ko­ti­ää­nes­tyk­seen il­moit­tau­tu­mi­nen päättyy: tiistai 21.3.2023 klo 16
 • en­nak­ko­ää­nes­tys kotimaassa: kes­ki­vii­kos­ta tiistaihin 22. – 28.3.2023
 • en­nak­ko­ää­nes­tys ulkomailla:  kes­ki­vii­kos­ta lauantaihin 22. – 25.3.2023
 • vaalipäivän äänestys:  sunnuntai  2.4.2023 klo 9 – 20
 • tulosten vah­vis­ta­mi­nen: keskiviikko 5.4.2023.

Äänioikeus edus­kun­ta­vaa­leis­sa

Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa äänioikeutettu on asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä 2.4.2023 täyttää 18 vuotta.

Äänestäjän hen­ki­löl­li­syy­den toteaminen

Äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyyden toteamiseksi. Henkilöllisyyden todistamiseksi äänestäjän tulee esittää voimassa oleva passi, poliisin antama henkilökortti, ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti.

Mikäli äänestäjällä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa kuvallista asiakirjaa, poliisilaitokselta on mahdollista hankkia maksutta väliaikainen henkilökortti äänestämistä varten.

Ää­nioi­keus­re­kis­te­ri ja il­moi­tus­kort­ti

Väestörekisterikeskus lähettää ilmoituskortin viimeistään 9.3.2023 mennessä jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle, jonka osoite on tiedossa. Tiedot pohjautuvat ajankohtaan 10.2.2023 kello 24.00.

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

En­nak­ko­ää­nes­tys laitoksessa

Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana sairaalassa tai ympärivuorokautista hoitoa antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä, voi hän äänestää ennakolta vaalitoimikunnan järjestämässä vaalitoimituksessa. Vaalitoimikunta julkaisee laitoksessa (terveyskeskus, Suensaaren palvelukeskus, Koivukoti, Saarenvire, hoivakoti Attendo Tuulikki, hoivakoti Attendo Mittumaari, Karungin palvelukoti, palvelukoti Iltatähti ja hoivakoti Attendo Suvisaari, Pihlajakoti, senioritalo Hopeahovi ja Ruskakoti) äänestämisestä erillisen ilmoituksen.

Ko­ti­ää­nes­tys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksoon sisältyvänä aikana 22.–28.3.2023.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen kello 16.00. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Mikäli samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Keskusvaalilautakunnan toimesta on lähetetty ilmoittautumislomake sellaisille äänestäjille, jotka 2022 aluevaaleissa äänestivät kotonaan.

Keskusvaalilautakunnan osoite on: Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio ja ilmoittautumisia otetaan vastaan puhelimitse 040 501 3283, sähköposti seija.kuure@tornio.fi.

En­nak­ko­ää­nes­tys

Torniossa voi äänestää ennakkoon Rajalla På Gränsen -kauppakeskuksessa ja äänestysbussissa. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 22.-28.3.2023.

En­nak­ko­ää­nes­tys Rajalla -kaup­pa­kes­kuk­ses­sa

Os. Länsiranta 10, 95400 TORNIO

 • ke-pe 22.–24.3. klo 9-19
 • la 25.3. klo 10-18
 • su 26.3. klo 11-18
 • ma-ti 27.–28.3. klo 9-20

En­nak­ko­ää­nes­tys ää­nes­tys­bus­sis­sa

Keskiviikko 22.3.2023
 • Korpikylä, ent. Juntin kauppa, Jo­ki­var­ren­tie 3626, keskiviikko 22.3. klo 10-11
 • Palovaara, ent. Palovaaran koulu, Pa­lo­vaa­ran­tie 928, keskiviikko 22.3. klo 11.30-12.15
 • Aapajärvi, Aapajärven ja Palovaaran tien risteys (Itäpää), Aa­pa­jär­ven­tie 1078, keskiviikko 22.3. klo 12.45-13.15
 • Aapajärvi, ent. Aapajärven koulu, Aa­pa­jär­ven­tie 685, keskiviikko 22.3. klo 13.30-14
 • Karunki, K-Market Ruoka-Aitta, Jo­ki­var­ren­tie 2473, keskiviikko 22.3.2023 klo 15-17
 • Aapajoki, Aapajoen Kylätalo, Aapajoentie 350, keskiviikko 22.3. klo 17.30-18.30
 • Kukkola, Kalaliike Haavi, Jo­ki­var­ren­tie 1677, keskiviikko 22.3. klo 19-20
Torstai 23.3.2023
 • Vojakkala, K-Market Timpantori, Jo­ki­var­ren­tie 810, torstai 23.3. klo 10-11.30
 • Yliliakka, Paak­ko­lan­tien ja Äi­jä­huh­dan­tien risteys, Äi­jä­huh­dan­tie 1, torstai 23.3. klo 12-13.30
 • Kantojärvi, Kantojärven Kylätalo, Kan­to­jär­ven­tie 105, torstai 23.3. klo 14-14.45
 • Sattajärvi, Sattajärven Kylätalo, Sih­tuu­nan­tie 795, torstai 23.3. klo 15.45-16.45
 • Arpela, Seu­ra­kun­ta­ko­ti, Keskustie 20, torstai 23.3. klo 17.15-20
Perjantai 24.3.2023
 • Liakka, ent. Liakan koulu, Liakantie 444, perjantai 24.3. klo 10-11
 • Lautamaa, Honkapirtti, Lau­ta­maan­tie 1243, perjantai 24.3. klo 12-13.30
 • Ruottala, Herajärven piha, Ruot­ta­lan­tie 90, perjantai 24.3. klo 14-15
 • Kiviranta, Liikekeskus, Isopalontie 11, perjantai 24.3.2023 klo 16-20
Lauantai 25.3.2023
 • Kaakamo, ent. Tornion OP:n liikekeskus, Vanha Alapääntie 1, lauantai 25.3. klo 11-12.30
 • Kaakamo, Kaakamon Napakymppi, Lai­va­nie­men­tie 815, lauantai 25.3. klo 13-14
 • Kyläjoki, Kyläjoen koulu, Lai­va­nie­men­tie 36, lauantai 25.3. klo 14.30-16
Sunnuntai 26.3.2023
 • Luotomäki, Tokmanni, Teol­li­suus­ka­tu 14, sunnuntai 26.3. klo 11-16
Maanantai 27.3.2023
 • Puuluoto, Puuluodon ur­hei­lu­kes­kus, Ruo­na­jär­ven­tie 172, maanantai 27.3. klo 10-11
 • Kokkokangas, K-Market Kirsikka, Holmantie 2, maanantai 27.3. klo 12-14.30
 • Luotomäki, Kamux Tornio, Kemintie 54, maanantai 27.3. klo 15-20
Tiistai 28.3.2023
 • Suensaari / Linja-autopysäkki, Kauppakatu 35, tiistai 28.3. klo 11-13
 • Torppi, Prisma Tornio, Oikokatu 1, tiistai 28.3. klo 13.30-17

Vaalipäivän ää­nes­tys­pai­kat

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2. päivänä huhtikuuta 2023 klo 9-20. Äänestysalueet ja -paikat Torniossa ovat seuraavat:

 • Suensaari, Rajalla -kaup­pa­kes­kus, Länsiranta 10
 • Pudas, Putaan koulu,  Han­nu­lan­ka­tu 7
 • Kokkokangas, Kok­ko­kan­kaan koulu, Holmantie 21
 • Kiviranta, Kivirannan koulu, Tapiolantie 8
 • Raumo, Raumon koulu, Raumontie 100
 • Kaakamo, Kaakamon koulu, Lai­va­nie­men­tie 1079
 • Vojakkala, Vojakkalan nuo­ri­so­seu­ran talo, Ora­vai­sen­saa­ren­tie 16
 • Arpela, Arpelan koulu, Arpelantie 200
 • Karunki, Karungin koulu, Jo­ki­var­ren­tie 2369

Sivun kuvat: Eduskunnan kuvapankki.