Eduskuntavaalit 2023

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla eduskuntavaaleilla.

Lapin vaalipiirilautakunta vastaa ehdokasasettelusta, ennakkoäänten laskennasta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskennasta sekä vaalien tuloksen vahvistamisesta. Vaalipiirilautakunnan yhteystiedot löytyvät osoitteesta vaalit.fi/vaalipiirilautakunnat.

Tornion keskusvaalilautakunta huolehtii ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestelyistä.

Aikataulut vuoden 2023 edustakuntavaaleissa

Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Muita tärkeitä ajankohtia ovat:

 • ehdokasasettelun vahvistaminen vaalipiirilautakunnissa: torstai 2.3.2023
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: tiistai 21.3.2023 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: keskiviikosta tiistaihin 22. – 28.3.2023
 • ennakkoäänestys ulkomailla:  keskiviikosta lauantaihin 22. – 25.3.2023
 • vaalipäivän äänestys:  sunnuntai  2.4.2023 klo 9 – 20
 • tulosten vahvistaminen: keskiviikko 5.4.2023.

Äänioikeus eduskuntavaaleissa

Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa äänioikeutettu on asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä 2.4.2023 täyttää 18 vuotta.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyyden toteamiseksi. Henkilöllisyyden todistamiseksi äänestäjän tulee esittää voimassa oleva passi, poliisin antama henkilökortti, ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti.

Mikäli äänestäjällä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa kuvallista asiakirjaa, poliisilaitokselta on mahdollista hankkia maksutta väliaikainen henkilökortti äänestämistä varten.

Äänioikeusrekisteri ja ilmoituskortti

Väestörekisterikeskus lähettää ilmoituskortin viimeistään 9.3.2023 mennessä jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle, jonka osoite on tiedossa. Tiedot pohjautuvat ajankohtaan 10.2.2023 kello 24.00.

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Ennakkoäänestys laitoksessa

Mikäli äänioikeutettu on hoidettavana sairaalassa tai ympärivuorokautista hoitoa antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä, voi hän äänestää ennakolta vaalitoimikunnan järjestämässä vaalitoimituksessa. Vaalitoimikunta julkaisee laitoksessa (terveyskeskus, Suensaaren palvelukeskus, Koivukoti, Saarenvire, hoivakoti Attendo Tuulikki, hoivakoti Attendo Mittumaari, Karungin palvelukoti, palvelukoti Iltatähti ja hoivakoti Attendo Suvisaari, Pihlajakoti, senioritalo Hopeahovi ja Ruskakoti) äänestämisestä erillisen ilmoituksen.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysajanjaksoon sisältyvänä aikana 22.–28.3.2023.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen kello 16.00. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Mikäli samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. Keskusvaalilautakunnan toimesta on lähetetty ilmoittautumislomake sellaisille äänestäjille, jotka 2022 aluevaaleissa äänestivät kotonaan.

Keskusvaalilautakunnan osoite on: Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio ja ilmoittautumisia otetaan vastaan puhelimitse 040 501 3283, sähköposti seija.kuure@tornio.fi.

Ennakkoäänestys

Torniossa voi äänestää ennakkoon Rajalla På Gränsen -kauppakeskuksessa ja äänestysbussissa. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 22.-28.3.2023.

Ennakkoäänestys Rajalla -kauppakeskuksessa

Os. Länsiranta 10, 95400 TORNIO

 • ke-pe 22.–24.3. klo 9-19
 • la 25.3. klo 10-18
 • su 26.3. klo 11-18
 • ma-ti 27.–28.3. klo 9-20

Ennakkoäänestys äänestysbussissa

Keskiviikko 22.3.2023
 • Korpikylä, ent. Juntin kauppa, Jokivarrentie 3626, keskiviikko 22.3. klo 10-11
 • Palovaara, ent. Palovaaran koulu, Palovaarantie 928, keskiviikko 22.3. klo 11.30-12.15
 • Aapajärvi, Aapajärven ja Palovaaran tien risteys (Itäpää), Aapajärventie 1078, keskiviikko 22.3. klo 12.45-13.15
 • Aapajärvi, ent. Aapajärven koulu, Aapajärventie 685, keskiviikko 22.3. klo 13.30-14
 • Karunki, K-Market Ruoka-Aitta, Jokivarrentie 2473, keskiviikko 22.3.2023 klo 15-17
 • Aapajoki, Aapajoen Kylätalo, Aapajoentie 350, keskiviikko 22.3. klo 17.30-18.30
 • Kukkola, Kalaliike Haavi, Jokivarrentie 1677, keskiviikko 22.3. klo 19-20
Torstai 23.3.2023
 • Vojakkala, K-Market Timpantori, Jokivarrentie 810, torstai 23.3. klo 10-11.30
 • Yliliakka, Paakkolantien ja Äijähuhdantien risteys, Äijähuhdantie 1, torstai 23.3. klo 12-13.30
 • Kantojärvi, Kantojärven Kylätalo, Kantojärventie 105, torstai 23.3. klo 14-14.45
 • Sattajärvi, Sattajärven Kylätalo, Sihtuunantie 795, torstai 23.3. klo 15.45-16.45
 • Arpela, Seurakuntakoti, Keskustie 20, torstai 23.3. klo 17.15-20
Perjantai 24.3.2023
 • Liakka, ent. Liakan koulu, Liakantie 444, perjantai 24.3. klo 10-11
 • Lautamaa, Honkapirtti, Lautamaantie 1243, perjantai 24.3. klo 12-13.30
 • Ruottala, Herajärven piha, Ruottalantie 90, perjantai 24.3. klo 14-15
 • Kiviranta, Liikekeskus, Isopalontie 11, perjantai 24.3.2023 klo 16-20
Lauantai 25.3.2023
 • Kaakamo, ent. Tornion OP:n liikekeskus, Vanha Alapääntie 1, lauantai 25.3. klo 11-12.30
 • Kaakamo, Kaakamon Napakymppi, Laivaniementie 815, lauantai 25.3. klo 13-14
 • Kyläjoki, Kyläjoen koulu, Laivaniementie 36, lauantai 25.3. klo 14.30-16
Sunnuntai 26.3.2023
 • Luotomäki, Tokmanni, Teollisuuskatu 14, sunnuntai 26.3. klo 11-16
Maanantai 27.3.2023
 • Puuluoto, Puuluodon urheilukeskus, Ruonajärventie 172, maanantai 27.3. klo 10-11
 • Kokkokangas, K-Market Kirsikka, Holmantie 2, maanantai 27.3. klo 12-14.30
 • Luotomäki, Kamux Tornio, Kemintie 54, maanantai 27.3. klo 15-20
Tiistai 28.3.2023
 • Suensaari / Linja-autopysäkki, Kauppakatu 35, tiistai 28.3. klo 11-13
 • Torppi, Prisma Tornio, Oikokatu 1, tiistai 28.3. klo 13.30-17

Vaalipäivän äänestyspaikat

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2. päivänä huhtikuuta 2023 klo 9-20. Äänestysalueet ja -paikat Torniossa ovat seuraavat:

 • Suensaari, Rajalla -kauppakeskus, Länsiranta 10
 • Pudas, Putaan koulu,  Hannulankatu 7
 • Kokkokangas, Kokkokankaan koulu, Holmantie 21
 • Kiviranta, Kivirannan koulu, Tapiolantie 8
 • Raumo, Raumon koulu, Raumontie 100
 • Kaakamo, Kaakamon koulu, Laivaniementie 1079
 • Vojakkala, Vojakkalan nuorisoseuran talo, Oravaisensaarentie 16
 • Arpela, Arpelan koulu, Arpelantie 200
 • Karunki, Karungin koulu, Jokivarrentie 2369

 

Sivun kuvat: Eduskunnan kuvapankki.

Sivun alkuun