Elä­män­laa­tu­lau­ta­kun­ta

Elä­män­laa­tu­lau­ta­kun­ta vastaa kaupungin kirjasto-, museo- ja kult­tuu­ri­toi­min­nas­ta, nuoriso- ja lii­kun­ta­toi­min­nas­ta, ter­veys­lii­kun­nas­ta sekä vapaasta si­vis­tys­työs­tä.

Elä­män­laa­tu­lau­ta­kun­ta

Elämänlaatulautakunta vastaa kaupungin kirjasto-, museo- ja kulttuuritoiminnasta, nuoriso- ja liikuntatoiminnasta, terveysliikunnasta sekä vapaasta sivistystyöstä. Lautakunnan tehtävänä on kansalaisvaikuttamisen ja kuntalaisten hyvän elämän ja hyvinvoinnin edistäminen yhteistyössä kolmannen sektorin ja järjestöjen kanssa. Elämänlaatulautakunta edistää myös kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen ja jatkuvaan itsensä kehittämiseen.

Elämänlaatulautakunta myös valmistelee järjestöyhteistyön periaatteet, valmistelee oman toimialansa avustusperiaatteet kaupunginhallitukselle, jakaa järjestöjen ja yhteisöjen avustukset myönnettyjen määrärahojen ja kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden puitteissa.

Elämänlaatulautakunnassa on 11 jäsentä.

Elä­män­laa­tu­lau­ta­kun­nan kokoonpano 2021–2025

JäsenHenkilökohtainen varajäsen
Antinjuntti Ilmari (Kok.)Kokkonen Ninni-Ingrid (Kok.)
Harjuoja Karoliina (Kesk.)Zolotareva Elena (Kesk.)
Isometsä Jorma (PS)Kujansuu Antti (PS)
Juntura Sari (Kesk.)Hiula Hanna-Kaisa (Kesk.)
Kari Jarmo (Kesk.)Huhta Petri (Kesk.)
Lankila Matti (Kesk.)Viippola Sami (Kesk.)
Oinas Linda (Vas.)Hurtig Erkki (KD)
Perkaus Elina (Vas.)Ruth Merja (Vas.)
Vanhala Taava (SDP)Hyttinen Riku (SDP)
Risto Jyrki (PS)
varapuheenjohtaja
Hofslagare Pekka (PS)
Taramaa Markku (Kesk.)
puheenjohtaja
Söderström Elina (Kesk.)